Danmarks fauna - Hvirveldyr (DanFauna)

Kursusindhold

Kursets formål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til den danske hvirveldyrfaunas diversitet (fisk, padder, krybdyr, pattedyr og fugle). Der lægges primært vægt på artskendskab og arternes biologi samt klimaændringer, invasive arter, habitat-forringelser/restaureringer.

På kurset får den studerende et indblik i den danske hvirveldyrfaunas diversitet. Den studerende vil tilegne sig viden om den danske dyreverdens forhistorie, et stort udvalg af danske hvirveldyrs biologi, metoder til dataindsamling (inkl. nye innovative og bæredygtige metoder), faunastrukturen for den pågældende dyregruppe, samt kunne identificere dem (gennem introduktion i brugen af identifikationsnøgler til dyregrupperne). Ifm med sidstnævnte vil nye digitale portaler blive gennemgået. En række temaforelæsninger vil uddybe emner på tværs af dyregrupperne (Eksempler: overvintring, SNMs videnskablige samlinger og Citizen Science, DNA i hvirveldyrforskning, invasive arter, mærkning af hvirveldyr m. m. ).

Engelsk titel

Danish Fauna - Vertebrates (DanFauna)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Kompetencer

 • Forklare og perspektivere bestemmelse og general biologi hos danske hvirveldyrarter


Færdigheder

 • Bestemme alle danske hvirveldyr til art ved brug af diverse identifikationsnøgler, digitale værktøjer og felthåndbøger.


Viden

 • General biologi (f.eks habitatvalg, livs-/års-/yngle-cyclus og fødevalg) og udbredelse i Danmark for et udvalg af fersk/saltvandsfisk, alle padder/krybdyr, de fleste pattedyr, samt udvalgte fugle.
 • Indsamlings- og forskningsmetoder, der anvendes inden for hvirveldyrforskning.
 • Grove træk af Danmarks forhistoriske hvirveldyrverden, samt de aktuelle tidszoner og naturtyper.
 • Hvirveldyrenes overordnede systematik og de i kurset gennemgåede danske hvirveldyrs placering deri.

 

Kurset består af forelæsninger og en række praktiske øvelser i identifikation og artskendskab på baggrund af friskt materiale, samt præparater fra Statens Naturhistoriske Museums samlinger. Obligatoriske feltekskursioner (fugletur, fiskeri ferskvand, dyrehaven). Planerne for disse oplyses ved kursusstart.
Afleveringsopgaver under kurset.

Se Absalon for kursuslitteratur. Se eksempler på litteratur: Atlas over danske ferskvandsfisk (red. Carl & Møller, SNM), Artstekster fra www.fiskeatlas.dk, Padder og krybdyr i Danmark (Jørgensen, Gyldendal), Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, Gyldendal), Fugle i felten (Svensson, Lindhardt og Ringhoff) og Politikens store fuglebog (Dybbro; dækker fuglenes biologi).”

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 60 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve er en multiple choice test.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun udleverede.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA06065U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
80
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Statens Naturhistoriske Museum
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kasper Thorup   (13-73697b786d7a367c70777a7d78487b7d766c36737d366c73)
 • Peter Rask Møller   (9-53475550726f6f687543767170316e7831676e)
Underviser

Peter Rask Møller, Mark Scherz, Kasper Thorup og Morten Tange Olsen

Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students