Zoofysiologi (Zoofys)

Kursusindhold

Zoofysiologien søger at forstå hvordan dyr fungerer. Hvad er de fysiologiske tilpasninger, der gør det muligt for dyr at trives i stort set alle miljøer på Jorden, og i hvilken grad kan disse tilpasninger afsløre de generelle principper, der regulerer livets udbredelse?

Kurset tager en integrativ vinkel på disse spørgsmål ved at illustrerer hvordan dyr tilpasser sig på et molekylært, cellulært, og organ niveau, samt hvordan disse tilpasninger udmønter sig i funktionelle fordele for dyret som helhed i deres respektive miljøer. Undervisningen er tematisk og tager udgangspunkt i tilpasninger til akvatiske, terrestriske og ekstreme miljøer ved at belyse et udvalg af emner, herunder: metabolismen, kryptobiose, muskler og bevægelse, osmoregulering, og metamorfosen samt hvordan disse funktioner reguleres af nerve- og hormonelle signaler.

Kurset fokuserer på en eksperimentel tilgang til fysiologien, og inkluderer forelæsninger såvel som teoretiske og praktiske laboratorieøvelser. Målet er at give praktisk erfaring med eksperimentel fysiologi samt indblik i hvordan man analyserer og præsenterer eksperimentel data i rapportform.

Engelsk titel

Zoophysiology (Zoofys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende vil kunne forstå og reflektere over begreberne og mekanismerne bag fysiologisk adaptation og akklimatisering på molekylært-, celle- og organniveau. Endvidere vil den studerende få indblik i eksperimentelle værktøjer, og hvordan disse kan bruges til at foreslå eksperimentelle protokoller til belysning af zoofysiologiske problemstillinger.

 

Færdigheder:

Den studerende vil kunne udføre zoofysiologisk relevante beregninger og eksperimenter samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på molekylært-, celle- og organniveau.

 

Kompetencer:

Dette kursus giver den studerende kompetencer til at udføre professionelt arbejde inden for områder relateret til zoofysiologisk, endokrinologisk og medicinsk forskning.

Den studerende vil kunne vurdere betydningen af cellulære mekanismer for fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på molekylært-, celle- og organniveau, samt diskutere betydningen af adaptationer og akklimatisering i dyreverdenen. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre zoologisk relevante eksperimenter.

Undervisningen består af fælles forelæsninger (alle deltagere) og af øvelser (i mindre hold) med efterfølgende rapportskrivning.

Kurser svarende til: Kemi (KemiBio), Matematik/Statistik, Almen biokemi, Almen Cellebiologi og Menneskets fysiologi eller tilsvarende kurser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Underviserne giver skriftlig feedback på rapporter udarbejdet i grupper og individuel mundtlig feedback ved den afsluttende eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter og 20 minutters forberedelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04054U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
75
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kenneth Veland Halberg   (9-6e646b646f6568756a43656c72316e7831676e)
Underviser

Kenneth Halberg, Henriette Pilegaard, Nadja Møbjerg, undervisningsassistenter og gæsteforelæsere.

Gemt den 07-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students