Almen mikrobiologi (Mikrobiol)

Kursusindhold

Forelæsninger:
Forelæsningerne holdes på baggrund af lærebogen som en gennemgang af en række mikrobiologiske emner med omtale af vigtige begreber og udvalgte bakterier.

Øvelser:
Laboratorieøvelserne er opdelt i flere sekvenser, der omhandler mikrobiel vækst: Mikroorganismer i vores nærmiljø, Identifikation af bakterier og Bakterier i spildevand

Diskussionstimer:
Diskussionstimerne uddyber emner inden for forskellige områder af mikrobiologien og indeholder løsning og diskussion af udleverede opgaver samt læsning og diskussion af udvalgte kortere videnskabelige artikler.

Engelsk titel

General Microbiology (Mikrobiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Kurset i almen mikrobiologi har som formål at give et samlet overblik over mikroorganismerne med eksempler fra mikrobiologiens forskellige områder: stofskiftetyper, bakteriers diversitet, mikroorganismers aktivitet, forekomst og vækstforhold, deres genetiske stabilitet og mobilitet, patogenitet, evolution, økologiske betydning og bioteknologiske anvendelse.
Efter kurset opnår den studerende:

Viden:

 • At have fået et basalt kendskab til de forskellige grupper af mikroorganismer
 • At have tilegnet sig sterilteknik og være i stand til at dyrke og isolere enkelte typer/stammer/arter fra blandede prøver fra naturen
 • At have tilegnet sig en forståelse for forskellene mellem pro- og eukaryot cellebiologi og genetik


Færdigheder:

 • At være i stand til at supplere sin viden om mikroorganismer og deres egenskaber med informationer fra litteraturen
 • At kunne foreslå procedurer for molekylær og fysiologisk bakterieidentifikation
 • At kunne redegøre for mikroorganismers betydning for menneskets sygdom og sundhed


Kompetencer:

 • At kunne analysere de mikrobiologiske aspekter af ændringer i substrater og vækstforhold med hjælp af viden om mikroorganismers morfologi, fysiologi og forekomst
 • At kunne læse, analysere og videreformidle videnskabelige artikler med mikrobiologisk indhold

Forelæsninger foregår som en (dobbelt) forelæsning per dag henholdsvis tirsdag og torsdag.
Øvelser/kollokvier foregår over 7 uger med 2 x 2,5 timer pr. hold pr. uge.

Brock Biology of Microorganisms, nyeste udgave (læseplan til forrige udgave udleves også)

Skriftlig
Mundtlig

Der gives mundtligt feed-back på projektarbejdet (synopsis samt mundtligt oplæg i grupper) i forbindelse med oplægget.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlig prøve vægter 100% af den endelige karakter. Prøven består af en multiple choice del (vægter 25%) samt 10-15 stk. essayopgaver (vægter 75%).
Krav til indstilling til eksamen

Mundtligt oplæg samt udarbejdelse af synopsis.

 

Der skal holdes et oplæg i grupper á 4-5 studerende baseret på original litteratur under kurset. Synopsis (ca. 1 A4 side) skal indeholde minimum 10 referencer til originallitteratur og afleveres to dage før oplægget. Oplæggets varighed er ca. 20 minutter. Underviserne udarbejder opgaveteksterne, som fordeles tilfældigt blandt grupperne. Oplægget vil omhandle et mikrobiologisk emne, der skal beskrives og diskuteres baseret på videnskabelige artikler identificeret af de studerende. Det er målet at afprøve de studerendes forståelse og brug af mikrobiologiske termer, samt teste deres færdigheder i at indhente, anvende og citere videnskabelige artikler. Det mundtlige oplæg samt synopsis fremgår i arbejdsbelastningen som "Projektarbejde".

Oplægget skal være godkendt, hvilket er et krav for indstilling til den skriftlige prøve.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig prøve, 25 minutter med 25 minutters forberedelsestid og uden hjælpemidler.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt inden reeksamen, afløses det af en skriftlig opgave, hvilket aftales med kursusansvarlig. I så fald skal kursusansvarlig kontaktes senest 3 uger før reeksamen og opgaven skal afleveres senest 1 uge før reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen ovenfor.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 25
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04034U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Flere af holdene vil have øvelser/​diskussionstimer uden for skemagruppen.
Kapacitet
240
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Burmølle   (8-687b78737572726b46686f7534717b346a71)
Underviser

Mette Burmølle, Søren J. Sørensen, Sten Struwe, Anders Priemé, Bo Jensen, Lasse Riemann, Mathias Middelboe, Niels Kroer samt sektionens post.docs og PhD-studerende.

Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students