Anlægsstyring

Kursusindhold

Kurset belyser elementerne, der er tilknyttet anlægssager fra projektidé til aflevering. Den studerende vil gennem kurset arbejde med tre temaer der indrammer anlægsarbejde, byggeriets rammer og byggeprocessen, udbud og kontrakter samt anlægsfasen.  

I løbet af kurset vil der arbejdes med de redskaber, der benyttes i styring af anlægsopgaver: 

 • Projektgranskning- og forståelse
 • Tekniske tegninger og arbejdsbeskrivelser
 • Udbud, licitation og kontrakt
 • Tids- og arbejdsplanlægning
 • Kvalitetssikring af anlægsarbejder
 • Byggepladsstyring
 • Materialelære
Engelsk titel

Project management for landscape construction

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for anlægsstyringsopgaver i de urbane landskaber og miljøer. Således at disse kan planlægges, tilrettelægges, ressourcestyres og kvalitetssikres på det faglige og ledelsesmæssige niveau, som professionen tilsigter.

Formålene indebærer, at den studerende:

Viden:

 • kan forstå principperne bag de forskellige udbuds-, licitations- og kontraktformer
 • kender til de materialer der bruges i det grønne byggeri.


Færdigheder:

 • kan granske det udleverede projektmateriale med henblik på tilbudsgivning og optimering
 • kan udarbejde tekniske tegninger, der overholder relevante normer
 • kan anvende relevante normer og standarder til beskrivelse af anlægsopgaver
 • kan udarbejde og styre kvalitetssikringen af anlægsopgaver 
 • kan udarbejde arbejdsplaner.


Kompetencer:

 • kan varetage arbejdsopgaver i forbindelse med udbud licitation og tilbudsgivning i den grønne sektor
 • kan varetage styring af anlægsprojekter
 • kan reflektere over problemstillinger, med henblik på at finde brugbare og fælles accepterede løsninger.

Holdundervisning/​forelæsning, øvelser og gruppearbejde, projektopgaver.

Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksamen er mundtlig og individuel. Der er 30 minutters forberedelse. Varighed af eksamen er 30 minutter inkl. votering, karaktergivning og tilbagemelding.
Krav til indstilling til eksamen

For at den studerende kan indstilles til eksamen skal den studerende bestå tre obligatoriske opgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 47
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Øvelser
 • 57
 • Ekskursioner
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10167U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik Møller   (3-693170436c6a71316e7831676e)
Gemt den 02-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students