Risikotræer

Kursusindhold

Kompetencer inden for håndtering af risikotræer giver dels mulighed for at identificere træer, der udgør en risiko, dels for at bevare træer, der ikke udgør en risiko. Både bevarelse og uskadeliggørelse anvendes i vid omfang i praksis og indgår i mange forvalteres arbejde.

 

Dette kursus handler om vurdering af risikotræer og planlægning af tilsyn. Vi gennemgår reglerne og retspraksis, træers anatomi, respons på sårring og tegn på ustabilitet. Du lærer desuden de mest almindelige risiko-relaterede svampe. Det er centralt på kurset, at deltagerne øver sig i vurdering af træers stabilitet og vitalitet i praksis. Der stiftes også bekendtskab med elektroniske målemetoder som fx resistografundersøgelser.

 

Kurset omhandler også metoder til kronesikring både statiske og dynamiske, beskæring, fældning af svage træer mv. 

Engelsk titel

Risk Trees

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør
 

Målbeskrivelse

Kursisten opnår

 • Viden om de mest relevante svampe i risiko-sammenhæng
 • Viden om faktorer, der påvirker træers stabilitet
 • Viden om reglerne vedrørende risikotræer
 • Færdighed i anvendelse af tilsynsskemaer
 • Færdighed i valg af kronesikringsmetode
 • Færdighed i kommunikation i forbindelse med risikotræer
 • Kompetence i vurdering af risikovillighed
 • Kompetence i vurdering af ustabilitet
 • Kompetence i valg af handling i forbindelse med træer.

Kurset indeholder en blanding af oplæg, gruppeøvelser og ekskursioner.

Kurset afholdes på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en skriftlig rapport om et træ efter eget valg. Scenariet er, at træet er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplanen for det pågældende område. Rapporten udarbejdes som en ansøgning til pågældende kommune om at udføre de ønskede indgreb.
Rapporten skal indeholde beskrivelse af træer, vurdering af træets vitalitet og stabilitet, træets relation til omgivelserne herunder risikovilligheden på stedet. Beskrivelse af evt. handling som beskæring, sikring, fældning mv.
Rapporten afleveres en uge efter kursets afslutning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Opgaven bedømmes efter træ-fagligt indhold, form som ansøgning, kvaliteten af den skriftlige formidling.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 10
 • Total
 • 40

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10160U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Blok 1
Skemagruppe
Kurset afholdes i uge 46.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Simon Skov   (3-797971466f6d7434717b346a71)
Underviser

Peder Dich og Simon Skov

Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students