Udbud og tilbudsgivning i praksis

Kursusindhold

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i de mest relevante udbudsretlige problemstillinger i den grønne sektor (Skov, Grønne områder, Grå Anlæg og mindre anlægsprojekter fx LAR-løsninger), der strækker sig fra igangsættelse af et udbud til kontraktindgåelse, ændringer i en kontrakt og potentielle klager.

 

Udbud, udbudsret og tilbudsgivning omhandler de indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, der er indkøbes og gives tilbud på for XX mio. kr. i den grønne sektor.

 

For at sikre at skatteydernes/virksomheders penge forvaltes hensigtsmæssigt, er det vigtigt, at indkøb er så effektivt som muligt, og at der skabes lige konkurrence mellem virksomheder, der byder på offentlige kontrakter. Dette er udbudsreglerne med til at sikre.

 

På kurset arbejder vi i praksis med, hvordan vi kan udfærdige og formulere udbud, så vi sikrer et gensidigt godt samarbejde og kun skal bruge lovens bestemmelserne ved tvister.

 

Kurset er henvendt til begge dele af erhvervet, dem, som skal skrive tilbud, og dem, der laver udbud, samt de studerende der er tilknyttet KU fx Skov- og Landskabsingeniører og Urban Landskabsingeniører.  

 

Kursets har fokus på praktisk udvikling af grønne udbud gennem dialog med tilbudsgiverene, således de opgaver, der udbydes er beskrevet korrekt, kan prisfastsættes ud fra ens betragtninger og er målbare for begge parter.

 

På kurset vil der bl.a. ske en gennemgang af følgende relevante forhold:

 • Hvad skal vi bruge udbudsreglerne til, og hvilke regler og principper skal iagttages ved indgåelse af kontrakter
 • Hvornår er en kontrakt udbudspligtig og hvilke regler gælder for de forskellige typer kontrakter
 • Udbudsprocessen: fra valg af procedurer til tildeling af kontrakt 
 • Hvordan håndteres en klage
 • Hvornår må man ændre i en allerede indgået kontrakt
 • Hvilke erfaringer er der med udbud i praksis i kommuner, NST, bygge-anlæg, private
  • Hvilke erfaringer har virksomheder omkring tilbudsgivning 

 

På kurset arbejdes der med de praktiske erfaringer med udbud fra erhvervet og søger opskriften på det perfekte udbud.

Engelsk titel

Green Management Practice for Tendering and Contracting Procedures

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør
 

Målbeskrivelse

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset udbud og tilbudsgivning i praksis

 • Blive i stand til at identificere og analysere de retlige forhold, der relaterer sig til indgåelse af offentlige kontrakter, herunder vil du kunne afgøre om en given opgave er udbudspligtig, og hvordan opgaven bedst konkurrenceudsættes
 • Have et solidt kendskab til de grundlæggende krav til udarbejde af et udbudsmateriale og hvordan en udbudsproces forløber, herunder hvordan man som tilbudsgiver undgår fodfejl i sit tilbud
 • Have erfaring med at beskrive delopgaver i udbud og sammensætte udbud bedst muligt inden for faggrupper eller samlet
 • Du lærer at læse udbud som tilbudsgiver og reflekterer over beskrivelserne, samt kunne spørge ind til de væsentlige mangler der er afgørende for at tilbuddene regnes ens og er sammenlignelige
 • Have et godt overblik over de udbudsretlige regler og principper
 • Blive i stand til at reflektere over de udbudsretlige spilleregler
 • Få en forståelse for vigtigheden i at konkurrenceudsætte offentlige opgaver på den bedst mulige måde
 • Kunne lave underhåndsbud og udbud under EU grænsen.

1. uge introduktionsuge til udbud og tilbud for personer, der ikke har arbejdet med udbud før samt studerende, der er kvalificeret via studiet. Ugen er praksisrettet med forberedende læsning og ekskursioner til virksomheder.

2. uge er for personer, der arbejder med udbud og gerne vil specialisere sig fagligt omkring grøn service og anlægsudbud. Du lærer om de udbudsmetoder, der er, og hvordan udbudsretten virker, samt hvordan retspraksis er på området.

Det er muligt at deltage begge uger eller blot vælge uge 2.

Udbudsret af Carina Rigsvig Hamer

Kursisterne skal aflevere en obligatorisk opgave i udbud og tilbud, som relaterer sig til deres arbejde, som skal godkendes for at få kursusbevis.

Kurset afholdes på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamenscase med Multiple choice og skriftlig besvarelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Tilbagemelding på eksamen sker efter kursus afslutning.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Øvelser
 • 12
 • Ekskursioner
 • 30
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 75

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10159U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Sommer
Skemagruppe
Kurset skal afvikles i uge 33-34.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tor Kloyd Albrechtsen   (3-776e64436c6a71316e7831676e)
Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students