Drift, sikkerhed og optimering af grønne tage

Kursusindhold

Med henblik på specialisering, optimering og drift af grønne tage og vægge  omhandler kurset følgende emner:

 • Optimering af grønne tage
 • Vedligeholdelse og drift af grønne tage
 • Sikkerhed ved arbejde på grønne tage 
Engelsk titel

Maintenance, safety and optimization of green roofs

Uddannelse

Urban landskabsingeniør
Skov- og landskabsingeniør

Øvrige

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at deltagerne opnår en forståelse og indsigt i drift, sikkerhed og optimering af grønne tage.   

Efter kursets afslutning vil den studerende:

Viden:

 • Have kendskab til metoder og værktøjer, der bidrager til optimering af grønne tage
 • Have kendskab til drift og vedligehold af grønne tage og vægge
 • Have kendskab til sikkerhed i forbindelse med drift af grønne tage.

 

Færdigheder:

 • Kunne projektere og formidle optimeringsstrategier i forbindelse med vækst, bæredygtighed og FN’s Verdensmål/SDG (Sustainable Development Goals) for grønne tage
 • Kunne projektere og formidle driftsstrategier for grønne tage     
 • Kunne forholde sig kritisk til valg af materialer til grønne tage.

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre projekter med simple grønne tage
 • Kunne formidle drift, pleje, sikkerhed og optimering på et reflekterende niveau
 • Kunne indgå i faglig dialog med andre fagområder om grønne tage.

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, ekskursioner, gruppeprojekter med præsentationer og en afsluttende skriftlig eksamen med mindre test.

Det er en forudsætning, at den studerende har haft kurset Grønne tage basis eller noget tilsvarende.

Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 1 time med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen som indeholder spørgsmål i kursets undervisning.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamen på kursets sidste dag.

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 10
 • Ekskursioner
 • 8
 • Projektarbejde
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10158U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Blok 1
Skemagruppe
Kursus i uge 46 (mandag - onsdag + fredag).
Undervisningen ligger, så deltagelse på bytræseminar er muligt.
Kapacitet
30
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Leila Tolderlund   (3-6e6776426b6970306d7730666d)
Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students