Mykologisk feltkursus

Kursusindhold

Introduktion til svamperiget og mykologiske formgrupper

Svampeøkologi

Indikator-arter for forskellige naturtyper

Svampe som en del af biodiversiteten

Engelsk titel

Field mycology

Uddannelse

Kurset indgår som et valgfag på skov- og landskabsingeniøruddannelsen og urban landskabsingeniøruddannelsen, men kan også tages af andre, som ønsker kendskab til svampe.

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at de studerende opnår viden om svamperiget, samt får et indblik i de forskellige økologiske funktioner, som findes blandt svampene.
Kurset vil også introducere de studerende til bestemmelsesmetoder af svampe.

Efter kurset kan de studerende

 • Beskrive væsentlige træk for forskellige formgrupper i svamperiget
 • Beskrive og genkende forskellige økologiske funktioner inden for svamperiget
 • Sætte svampenes økologiske funktion i relation til den biotop/naturtype, som svampen vokser i
 • Gøre brug af bestemmelsesnøgler og mikroskoper med henblik på bestemmelse af svampe
 • Tage stilling til den mykologiske del af biodiversiteten.

 

Viden:

 • Grundlæggende kendskab til karaktertrækkene hos en række formgrupper inden for svamperiget
 • Grundlæggende kendskab til forskellige økologiske funktioner inden for svamperiget
 • Viden om indikatorarter for forskellige naturtyper.

 

Færdigheder:

 • Komme med en kvalificeret vurdering af, hvilken formgruppe et givet frugtlegeme hører til
 • Kan udføre svampebestemmelser vha. mikroskopering og bestemmelsesnøgler
 • Kender svampenes forekomst og rolle i forskellige økosystemer
 • Kan registrere svampefund på portalen svampeatlas og bruge databaser til vurdering af naturarealer
 • Kan identificere vigtige indikator-arter i forskellige naurtyper.

 

Kompetencer:

 • Vurdere hvilken økologisk funktion forskellige svampe udgør i den biotop svampen vokser i
 • Vurdere biodiversitetsværdien på et areal ud fra fungaen
 • Være kvalificeret til at lade fungaen indgå i naturværdibestemmelser og arealanalyser.

Holdundervisning med forelæsninger, fremlæggelser og ekskursioner med vægt på indsamling, svampebestemmelser og -registreringer.

Kursister fra hhv. Skov- og landskabsingeniør uddannelsen og Urban landskabsingeniør, anbefales at være færdig med 1. studieår.

Kurset afholdes på Himmeriggården, Hinnerup, Århus. Der arrangeres fællesspisning samt tilbydes overnatning.

Der forekommer egenbetaling for kost og logi.

Mundtlig
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuelt efterskrift på baggrund af ekskursioner og øvelsesgange afleveres fredag i uge 42.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse på ekskursionerne samt gennemfølelse af gruppeøvelser

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Forberedelse (anslået)
 • 17
 • Øvelser
 • 18
 • Projektarbejde
 • 24
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 60

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10156U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Blok 1
Skemagruppe
Mykologisk feltkursus i uge 42. Der undervises mandag til torsdag kl 8.30-20.00 samt fredag kl 9-12. Undervisningen foregår på Himmeriggården.
Kapacitet
Maks 24 deltagere. For at kurset oprettes skal der være min. 10 tilmeldte
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Simon Skov   (3-76766e436c6a71316e7831676e)
Underviser

Simon Skov
Anna-Klara Krogager K. Knoblauch

Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students