Konstruerede vækstmedier til urbane landskaber

Kursusindhold

Kurset giver dig efterspurgte kompetencer på et komplekst tværfagligt område som er altafgørende for succesen i planlægning og anlæg af vores grønne bylandskaber.

Vækstmedier i byens skal kunne leve op til mange krav, og adskiller sig markant fra naturligt lejrede jorde.

Vi arbejder f.eks. med begreber som rodvenlige befæstelser, filtrerende vækstmedier og undersøger deres egenskaber såsom bæreevne, permeabilitet, vandtilbageholdelse, iltindhold mm.

Kurset tilbyder en dybdegående forståelse for vækstmediers bestanddele/materialer, materialesammensætning og materialeegenskaber, og kobler denne viden til de krav der opstilles for de konstruerede vækstmediers egenskaber og anvendelsesmuligheder.

Engelsk titel

Designed Soils for Urban Landscapes

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Kursets mål omfatter, at den studerende efter kurset har/kan

Viden:

 • har kendskab til et relevant materialesortiment og kan redegøre for forskellige materialers egenskaber

 • have kendskab til relevante normer, retningslinjer og guidelines på området

 • har forståelse for faglige begreber og koncepter.

Færdigheder:

 • kan vælge og vurdere vækstmedier ud fra datablade og jordanalyser

 • kan skitsere tekniske opbygninger af anlæg med konstruerede vækstmedier

 • kan formidle vækstmediers sammensætning og egenskaber i en anvendelsesbaseret kontekst.

Kompetencer:

 • kan omsætte tilegnet viden til vurdering af hvilke egenskaber der skal stilles krav om i udbudsmateriale

 • skal kunne vurdere og kvalitetssikre projekter og tegningsmateriale med konstruerede vækstmedier og diskutere alternative løsningsforslag

 • skal medvirke til at øge vidensniveauet i branchen via tværfaglig dialog med flere faggrupper.

Forelæsninger og understøttende praksisorienterede øvelser og opgaver. Desuden ekskursioner til fagrelevante cases

Deltagelse på kurset Planter og plantevækst i byen eller tilsvarende.

Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 1 time med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve online med tilsyn. Prøven er uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 30
 • Øvelser
 • 18
 • Ekskursioner
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 67

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10145U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Forår og Sommer
Skemagruppe
Undervisningen ligger udenfor skemagruppe og afholdes i uge 16 eller uge 32.
Kapacitet
maks 30 deltagere
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christine Nuppenau   (2-6570426b6970306d7730666d)
Underviser

Kamilla Aggerlund

Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students