GIS, database og SQL-analyser

Kursusindhold

GIS og Databaser/ SQL

Målet er kurset er at den studerende bliver kompetent i brugen af både alment tilgængelige SQL database teknikker og spatielle funktionstilføjelser til SQL, således SQL databasen kan udnyttes optimalt til behandling og analyse af såvel spatielle og ikke-spatielle data.

Opsætning og installation af databaser. Indlæsning af data. Strategier mht. organisering og indeksering af data. Anvendelse af data med og uden spatielle egenskaber.

 

Programmer

PostgreSQL/PostGIS, QGIS

Engelsk titel

GIS, Database and SQL-analysis

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kendskab til installation, sikkerhed, tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner, download af data, dataoverførsel, backup, restore.

 

Færdigheder:

 • Anvende programmer til installation og opsætning af database til brug på pc
 • Definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik op opbygning af case
 • Definere og opstille views

 

Kompetencer:

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og urbane landskabsingeniører.

Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.

Der medbringes egen computer hvor der skal installeres programmer inden første undervisning.

Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Der kan både forekomme online og fysisk undervisning.

Mundtlig
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlige stedprøve af 3 timers varighed.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende udarbejder under kurset en række opgaver, som indgår i en portfolie. Kurset afsluttes med eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 16
 • Total
 • 60

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10127U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
4 dage og med selvstudie/​forberedelse/​projektarbejde i tiden inden kursusdage.

Kursusdage meldes ud senere.

Alle dage er hele undervisningsdage.
Kapacitet
maks. 35
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Fischer   (3-726c6f466f6d7434717b346a71)
Underviser

Eksterne undervisere

Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students