GIS Analyser

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 3 hovedemner/datatyper:

 • Point Cloud
 • Raster
 • Vector

 

Målet med kurset er at den studerende bliver proficient i udarbejdelse af spatielle analyser på ovenstående datatyper til brug i Skov, landskab og park.

 

Bearbejdelse og analyser på Point Cloud data:

 • Klassifikation
 • Normalisering
 • DTM og DSM med forskellige klassifikationer ex jord og bygning
 • Single tree detection

 

Analyser på Raster:

 • Terrain og Bluespot på terrændata
 • Index og klassifikation på spektrale data
 • Zonal statistic
 • Vector to raster (multiring buffer)

 

Analyser på Vector:

 • Forespørgsler på attribut- og spatielle data
 • Bearbejdelse af vektordata med geoprocessering
 • Select og join by location
 • Select og join by attribute
 • Buffer
 • Analyse på attributtabel
 • Vector to raster
 • SQL
 • ....

 

Målet er kurset er at den studerende bliver kompetent i brugen af alment tilgængelige analyse teknikker af såvel spatielle og ikke-spatielle data.

 

Programmer

QGIS, LAStool, LIDAR360

Engelsk titel

GIS Analysis

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • Tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner.
 • Ortofoto, Point Cloud, DTM, DSM, Normalisering, rasteranalyser, Rasterbånd, spektrale foto, indeks

 

Færdigheder:

 • Definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik op opbygning af case
 • Anvende analyseværktøjer til beregninger af geografiske og ikke geografisk information

 

Kompetencer:

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og urbane landskabsingeniører.

Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.

Der medbringes egen computer hvor der skal installeres programmer inden første undervisning. Anbefales at have Windows computer.

Det forudsættes, at deltageren har et grundlæggende GIS-kursus svarende til kurset afholdt på hhv. Skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør (7.5 ETCS) eller tilsvarende erfaring.

Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Der kan både forekomme online og fysisk undervisning.

Mundtlig
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Aflevering af en skriftlig opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 36
 • Øvelser
 • 50
 • Total
 • 122

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10125U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
Kursusdage meldes ud senere.
Kapacitet
35
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Fischer   (3-716b6e456e6c7333707a336970)
Underviser

Lene Fischer
Eksterne undervisere

Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students