Obligationsret

Kursusindhold

Undervisningen i faget omfatter primært parternes retsstilling inter partes. Af centrale emner fremhæves særligt misligholdelsesformer og –beføjelser samt ophørsmåder i form af modregning og forældelse mv . De grundlæggende principper om kreditor-og debitorskifte indgår også i undervisningen.

Engelsk titel

Law of Obligations

Målbeskrivelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende – i det omfang, det er relevant for præstationen ved den skriftlige eksamen, jf. nærmere herom neden for pkt. 7 – kunne:

 

 • Forklare centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse;
 • Forklare hensynene bag centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt deres begrundelse;
 • Identificere obligationsretlige problemstillinger i et konkret retsforhold;
 • Analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante obligationsretlige retskilder samt argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse;
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde;
 • Besvare konkrete obligationsretlige spørgsmål;
 • Beskrive og anvende relevante argumenter for og imod en konkret obligationsretlig problemstilling;  
 • Analysere den mulige anvendelse af principperne i udvalgte formueretlige regler om digitale ydelser på andre ydelser, samt
 • Koncipere klausuler om obligationsretlige problemstillinger, herunder om digitale ydelser. 

Torsten Iversen: Obligationsret 1. Del (2019) kap. 1.1-1.4, 2.1, 2.3-2.5, 4, 5.1, 5.3-5.4, 5.5.3-4, 5.6-8 og 6-7. 271 sider. Kap. 3 er kursorisk læsning.

Torsten Iversen: Obligationsret 2. Del (2019) kap. 6-7, 8.1-8.28.4-8.6, 9.1-9.5.2, 9.5.4, 9.6, 10, 12 (dog ikke 12.4.2.1) -13 og 15. 288 sider. Kap. 11 er kursorisk læsning.

Bo von Eyben & Peter Mortensen: Lærebog i Obligationsret II (2022) kap. 11.1-11.3, 12.1, 13 og 14. 206 sider.

Kim Frost: Om retten og pligten til naturalopfyldelse. TfR nr. 1-2/2013 s. 94-144.

Pensum udgør i alt ca. 800 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer senere på fagets hjemmeside.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig med tilsyn, 5 timer
Hjælpemidler


Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

10. januar 2025

Reeksamen

18. februar 2025

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 376
 • Seminar
 • 54
 • Total
 • 450

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57009U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kim Frost   (7-4f324a76737778446e7976326f7932686f)
 • Sanne Anker Angantyr   (11-76647171683164716e6875436d7875316e7831676e)
  Uddannelsessekretær
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students