Strafferet og Straffeproces

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i faget Strafferet og Straffeprocesret er for det første at bibringe de studerende de grundlæggende forudsætninger for at arbejde med de straffe- og straffeprocesretlige regler om kriminalisering og sanktionering af lovovertrædelser samt behandlingen af straffesager. Herudover skal undervisningen i faget mere generelt bidrage til, at den studerende udvikler gode almene metodiske færdigheder med hensyn til

håndtering af juridisk kildemateriale, argumentation og problemløsning.

I undervisningen på bacheloruddannelsen lægges vægten på de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde, samt aktuelle eller på anden vis særligt interessante problemstillinger. Faget omfatter fire grundlæggende emnekredse:

 

 1. De almindelige objektive og subjektive betingelser for strafansvar.
 2. Udvalgte eksempler på strafbare gerningstyper.
 3. Straffene og andre strafferetlige retsfølger.
 4. Straffeprocesretlige spørgsmål.
Engelsk titel

Criminal Law and Criminal Procedure

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende efter afsluttet undervisningsforløb skal kunne:

 • Analysere lovgivning, praksis og teori ved brug af fagets metoder;
 • Redegøre for og forklare de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde samt fagets retskildelære;
 • Identificere og analysere relevante retskilder i forhold til fagets konkrete problemstillinger, herunder i forhold til digitale forbrydelser, samt give saglige og kvalificerede begrundelser for løsningsforslag;
 • Perspektivere fagets plads i retssystemet og reglernes egnethed til i givne sammenhænge at fungere som middel til regulering og styring samt værn om grundlæggende retsstatsprincipper, herunder i forhold til digitale tiltag i straffeprocessen;
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 • Baumbach & Elholm; Strafferettens Almindelige del. Det strafferetlige ansvar. 2. udg. 2022.

 • Strafferetlige og straffeprocesretlige opgaver og lektionsplaner mv. vil være tilgængeligt i Absalon.

 • Baumbach & Elholm, Straffeprocessens katekismus, 2021

 • Baumbach & Elholm, Udvalgte delikter i straffeloven – En introduktion, 2. udg., 2022 (supplerende litteratur)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

 

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: https://www.ordbogen.com/
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk
EUR-lex: www.eur-lex.europa.eu
 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

16. december 2024

Reeksamen

29. januar 2025

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 374
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 450

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Trine Baumbach   (14-76746b7067306463776f6463656a426c7774306d7730666d)
 • Thomas Elholm   (13-7d7178766a7c376e757178757649737e7b37747e376d74)
 • Mette Delfs   (11-746c7b7b6c356b6c736d7a47717c7935727c356b72)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students