Familie- og arveret

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i faget Familie- og arveret er at udvikle de studerendes evne til at forklare, identificere og bearbejde grundlæggende familie- og arveretlige problemstillinger.

 

De studerende får en grundlæggende viden om de familie- og arveretlige regler, de bærende hensyn og metode. Særligt fokuseres på de familieformueretlige problemstillinger i ægteskabet og i et ugift samlivsforhold samt de skifteretlige konsekvenser af et ægteskabs eller samlivsforholds ophør ved separation, skilsmisse, samlivsophævelse eller død. Der er en nær tilknytning mellem familieretten og arveretten, hvilket vil blive anskueliggjort undervejs i undervisningsforløbet.

Engelsk titel

Family Law and Law of Wills and Succession

Målbeskrivelse
 • søge i relevante analoge og digitale lov- og domsdatabaser
 • forklare indholdet af de grundlæggende regler og redegøre for de centrale individuelle og samfundsmæssige hensyn bag reglerne inden for familieret og arveret
 • identificere familie- og arveretlige problemstillinger i en case, der beskriver et konkret hændelsesforløb
 • systematisere og analysere konkrete familie- og arveretlige problemstillinger ved anvendelse af familie- og arveretlige retskilder
 • argumentere klart og præcist for, hvordan et familie- eller arveretligt problem kan forebygges eller løses
 • argumentere for mulige særlige problemstillinger ved digitale platforme og digitalt materiale, f.eks. et online testamente
 • træffe et sagligt begrundet valg i tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger samt
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

   

 • Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 10.udgave
 • Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen & Linda Nielsen: Arveretten, 7. udgave
 • Lovsamling 2023, JURA, 1. år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

  Alternativ
   
 • Lovsamling 2023, JURA, 1. år , Law Academy

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer snart på fagets hjemmeside.

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Onsdag Uge 2 til onsdag i uge 3 - 2025

Reeksamen

Uge 8, 2025

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Seminar
 • 38
 • Total
 • 200

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Frank Høgholm Pedersen   (7-6a7665726f6c74446e7976326f7932686f)
 • Norma Acosta Romero   (11-7172757064757270687572436d7875316e7831676e)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students