Tvistløsning og konflikthåndtering

Kursusindhold

Juridisk konflikthåndtering er under forandring. Det skyldes bl.a. internationalisering, fremkomsten af alternative konflikthåndteringsformer og den stigende anvendelse af online konflikthåndteringsteknologier. Disse teknologier bruges både til at understøtte konventionel konflikthåndtering (for eksempel videoafhøring i retten) og til at udvikle helt nye konflikthåndteringsformer (for eksempel assisteret forhandling i forbindelse med onlinekøb). Antallet af civile sager ved byretterne er faldet over 70 % i de sidste 30 år. Det er der ingen enkel forklaring, men en medvirkende årsag er, at konflikter løses i mange andre fora, for eksempel via forhandling, i mægling, i diverse nævn, ved voldgift eller i nye onlinefora (eBays Resolution Center håndterer efter sigende over 60 millioner sager om året).

 

Dette fag sætter fokus på forskellige off- og online konflikthåndteringsformer med henblik på at indkredse deres særlige kendetegn, deres anvendelighed i forhold til forskellige typer konflikter og analysere hvilke fordele og ulemper, de indebærer i forhold til eksempelvis retssikkerhed og access to justice. Vi behandler udvalgte konflikthåndteringsformer for sig via oplæg, gruppedrøftelser, fremlæggelser, øvelser i undervisningen og drøfter generelle emner som access to justice og retssikkerhed på tværs af de forskellige konflikthåndteringsmekanismer. Vi vil sætte særligt fokus på online konflikthåndtering i offentligt og privat regi, og i denne del skal du selv opsøge og undersøge forskellige online fora. Efter faget vil du have styr på forskellen mellem ADR (alterative dispute resolution) og ODR (online dispute resolution), vide hvad Dispute Systems Design (DSD) er og have redskaber til at vurdere relevansen af forskellige konflikthåndteringsformer i konkrete sager samt kunne forholde dig til fremtidens juridiske konflikthåndtering.

Engelsk titel

Dispute Resolution and Conflict Management

Målbeskrivelse

Viden:

 • Redegøre for forskellen mellem konflikt og tvist
 • Forklare forskellen på domstolsbehandling, mægling, voldgift og forhandling og redegøre for deres centrale elementer og indbyggede konfliktforståelse
 • Forklare online dispute resolution, altenative dispute resolution og dispute systems design og disses indbyrdes forhold
 • Forklare for centrale begreber i konflikthåndtering som access to justice og retfærdighed
 • Redegøre for grundlægende forskelle på offentlige og privat online konflikthåndtering
 • Redegøre for internationale trends i konflikthåndtering

 

Færdigheder:

 • Vurdere fordele og ulemper ved forskellige konflikthåndteringsformer for brugere og for institutioner i forhold til access to justice og retssikkerhed
 • Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige konflikthåndteringsformer i konkrete tvister
 • Kritisk reflektere over udviklingen af nye, digitale konflikthåndteringsformer

   

Kompetencer:

 • Rådgive klienter om forskellige konflikthåndteringsformer
 • Rådgive beslutningstagere om implementering af forskellige konflikthåndteringsformer
 • Rådgive om anvendelsen af online teknologier i offentlig og privat regi

Undervisningen vil veksle mellem eksperimentel læring i form af interaktive praktiske øvelser, skriveøvelser, casearbejde, studenterpræsentationer og korte oplæg, herunder gæste-skype-oplæg.

Lin Adrian, Konflikter og konflikthåndtering – en grundbog, Samfundslitteratur 2023 (udkommer 1/9)
Samt udvalgte videnskabelige artikler og bogbidrag.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

En del af litteraturen er på engelsk, enkelte undervisningsgange vil foregå på engelsk, og vi vil arbejde med engelsksprogede hjemmesider. Studerende skal derfor være i stand til uden problemer at læse engelske fagtekster og forstå oplæg på engelsk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peerfeedback og undervisers feedback i oplæg, praktiske øvelser og små skriveøvelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

18. december 2024

Reeksamen

29. januar 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 170,25
 • Seminar
 • 36
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55181U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lin Adrian   (10-6e6b70306366746b6370426c7774306d7730666d)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students