Erstatning i forsikringsretlig belysning

Kursusindhold

Erstatnings – og forsikringsretlige forhold er i dag relevante på en lang række områder både i privatlivet og erhvervslivet, og der er en nær sammenhæng mellem disse to fagområder. De erstatningsretlige regler har ofte betydning for, om en skade kan være forsikringsdækket, men samtidig er de forsikringsretlige regler og forsikringsselskabernes kontraktsvilkår ofte
afgørende for, om der i sidste ende kan opnås erstatning. Formålet med faget er at belyse dette samspil nærmere, det vil bl.a. sige at der ses på skadesbegivenhederne i et helhedsperspektiv, ligesom det sker i praksis med fokus på forsikringsselskabernes rolle som private aktører på området. Kurset indledes med en introduktion til samspillet mellem de to regelsæt på det
generelle plan, hvorefter der fokuseres på nogle specialområder, herunder samspillet mellem erstatning og forsikring i relation til trafikskader, produktansvarsskader, arbejdsskader og
patientskader.

Engelsk titel

Tort Law in an Insurance Law Perspective

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende vil kunne redegøre for, hvordan erstatnings-og forsikringsretten spiller sammen.

Færdigheder:Den studerende vil kunne analayse en konkret case og identificere de relavnate problemstillinger og træffe afgørelse

Kompetencer: Den studerende vil være i stand til hurtigt at sætte sig ind i andre problemstillinger, der indebærer et samspil mellem erstatningsretlig og forsikringsretlige regler

Undervisningen er bygget op om cases, der illusterer samspillet mellem erstatnings-og
forsikringsretten. De studerende arbejder med disse cases såvel individuelt som i grupper.

Materialesamling til faget Erstatning i Forsikringsretlig Belysning, DJØF 2017.

Derudover enkelte artikler, som der vil være henvist til undervisningsplanen.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende både individuel og kollektiv feedback på de studerendes arbejde med cases i undervisningen. Derudover får de studerende lejlighed til at give peer feedback ved diskussion af opgaverne. Endelig får de studerende feed back ved eksamen i form af en begrundelse for den givne karakter.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Læs om beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 5 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 170,25
 • Seminar
 • 36
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55127U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Garf Ulfbeck   (12-5e716a6d365d746e6a6d6b7348727d7a36737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students