Arbejdsret (BA-valgfag)

Kursusindhold

Arbejdsret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Retsområdet udspringer af den almene formueret, men sociale beskyttelseshensyn og samfundsmæssige interesser spiller en fremtrædende rolle, f.eks. i form af funktionærloven. Mange ansættelsesforhold er tillige omfattet af en kollektiv overenskomst, som indgås og håndhæves af
arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger. Hertil kommer, at menneskeretlige og EU-retlige pligter i stigende grad stiller dansk ret over for en række udfordringer. Kurset har som sit primære formål at opøve deltagernes evne til at overskue og orientere sig på tværs i det komplekse arbejdsretlige system og dets materielle og processuelle grundprincipper.

 

Kurset fokuserer på

(1) grundprincipperne for det kollektive overenskomstforhold, herunder konfliktret, fredspligt, ledelsesret og samarbejdspligt,

(2) de centrale regler for ansættelsesforholdet, herunder funktionærlovens fremtrædende rolle, diskriminationsforbud, indgåelse, ændringer og opsigelse af ansættelsesforhold samt reglerne om løn, arbejdstid og arbejdsfravær og

(3) hovedtrækkene i arbejdsmiljøsystemet. De danske regler og principper sættes løbende i et menneskeretligt og EU-retligt perspektiv.

Engelsk titel

Labour Law (BA-elective course)

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne viden om
- det arbejdsretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskelle dele af systemet
- sammenhænge mellem de materielle og processuelle regler, herunder det fagretlige processystems særlige rolle
- den arbejdsretlige retskildestruktur, herunder menneskeretlige og EUretlige pligters betydning for arbejdsretten

 

Kurset skal give deltagerne til at
- Identificere og perspektivere konkrete arbejdsretlige problemer på en måde som viser overblik over og indsigt i det arbejdsretlige system
- analysere arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en afbalanceret afvejning af de retlige argumenter
- formulere sin viden og sine argumenter på en fagligt og sprogligt korrekt måde


Kurset skal give deltagerne kompetencer til at
- håndtere almindelige arbejdsretlige spørgsmål på en sikker måde
- formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt

Undervisningen baserer sig på en vekselvirkning mellem oversigtspræget undervisning og casebaseret drøftelse af udvalgte spørgsmål.

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 6. udgave 2023 (dog ikke kapitel 2 og 15)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Arbejdsret, Individuel arbejdsret og Kollektiv arbejdsret. Arbejdsret henvender sig primært til studerende med interesse for en bred oversigt for det samlede arbejdsretlige system, mens Kollektiv og Individuel arbejdsret giver en mere specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv og/eller Individuel Arbejdsret.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43

Reeksamen

Uge 4 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 170,25
 • Seminar
 • 36
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55124U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-4c677075304d746b75766b6370756770426c7774306d7730666d)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students