Politi og politiret

Kursusindhold

Politiet er en del af vores dagligdag. Som den myndighed, der skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden er og bliver politiet en primær faktor i samfundet. Og da politiet – som noget særegent – kan foretage indgreb og anvende magt i sin myndighedsudøvelse, er dets rolle til stadighed genstand for offentlig debat.

I faget gives en kort introduktion til dansk politis historie med nedslag på politireformer igennem tiden. Derudover foretages en gennemgang af politiets organisation og struktur, ligesom der sættes fokus på en række af de store konfrontationer i nyere tid mellem politi og borgere. Der ses på politiet som ordensmyndighed ud fra politiloven og på politiet som efterforskningsmyndighed ud fra retsplejeloven. I faget behandles desuden kvinder i politiet, politietik, og spørgsmål om klager over politiet. Desuden behandles effekten af, at grænserne mellem opretholdelsen af den ydre sikkerhed (militæret) og den indre sikkerhed (politiet) synes at blive udvisket i disse år. Konsekvenserne af det bestandigt udvidede internationale politisamarbejde, samt den omsiggribende privatisering af politiopgaver og problematikken omkring de private vagtværn inddrages ligeledes.

 Undervisningen, der dækker følgende temaer, afvikles i blokke à 3 timer, bortset fra ekskursionerne.

 • Introduktion. Politiret, historisk og aktuelt.
 • Magtmidlerne. Politiloven, bekendtgørelserne, kundgørelserne.
 • Skydevåben.
 • Uden for strafferetsplejen. Politiet som ordensmyndighed.
 • Statens positive forpligtelser.
 • Særlige begivenheder som for eksempel urolighederne på Nørrebro (1993) og i Torup ved Randers (1999) samt COP 15 (2009) og Reclaim the Streets 2014.
 • Inden for strafferetsplejen. Politiet som efterforskningsmyndighed.
 • Smart policing.
 • Politietik. Kvinder i politiet.
 • Klager over politiet.
 • Politi og forsvar samt den indre og den ydre sikkerhed i et fremtidigt perspektiv.
 • PET
 • Det internationale politisamarbejde: Interpol, Europol, Schengen, Frontex etc..
 • Privatpolitiet – den private sikkerhedsbranche.
 • Politireformer.
 • Politi og uddannelse.

 

Hertil kommer – for at gøre faget praksisnært – et antal ekskursioner til politi og sikkerhedsbranche. Desuden er der oplæg fra inviterede oplægsholdere samt klyngevejledning og gruppevejledning.

Engelsk titel

Police and Police Law

Målbeskrivelse
 • Redegøre for dansk politis historie i de store hovedtræk
 • Redegøre for dansk politis organisation og struktur
 • Redegøre i hovedtræk for politilovens regler om indgreb og magtanvendelse
 • Redegøre i hovedtræk for retsplejelovens regler om efterforskning og tvangsindgreb
 • Forklare samspillet mellem politiets beføjelser inden for og uden for strafferetsplejen, dvs. identificere retligt relevante fakta i et større materiale
 • Analysere politiretligt relevante domme
 • Diskutere politietik og klageordninger
 • Diskutere digitaliseringen af politiets arbejde – herunder påvise retsgrundlaget for Intelligence Led Policing, Smart Policing og Online Policing samt forholde sig kritisk og reflekterende til fremtidens digitale politi
 • Diskutere dansk politis rolle i forhold til privatisering af ordensopgaver
 • Diskutere dansk politis rolle i forhold til internationalisering af efterforskningsopgaver
 • Diskutere samspillet mellem politi og forsvar i relation til den indre og den ydre sikkerhed
 • Gennem projektskrivning opnå kompetence i at formidle retlige problemstillinger og løsningsmodeller til jurister samt ikke-jurister

Læreroplæg, studenterpræsentationer, spotprøver, casearbejde

Henrik Stevnsborg: Politi 1682-2007
Samfundslitteratur, Forlag 2010.

 

Ib Henricson: Politiret, 7. udgave. Djøf, Forlag 2022
117 sider af bogen er pensum. De pågældende sider vil kunne købes særskilt hos DJØF

 

Materialesamling på Absalon, ca. 400 sider

Pensum: ca. 750 sider i alt

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)

Projekteksamen er et gruppeprojekt. Der er krav om at besvarelsen udarbejdes kollektivt.
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdato: 8. januar 2025

Reeksamen

Afleveringsdato: 17. februar 2025

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55099U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Baumbach   (14-7c7a71766d366a697d756a696b7048727d7a36737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students