Specialiseret Markedsføringsret

Kursusindhold

Erhvervsdrivendes markedsføring og samfundets regulering af den er ofte et spejl af samfundsmæssige megatrends. Den moderne markedsføringsret spejler de samfundsmæssige forandringer og er under hastig udvikling i disse år. Kurset skal behandle nogle af disse særligt aktuelle emenområder i en markedsføringsretlig kontekst. Der er tale om følgende:


1) Digitaliseringen af samfundet, herunder udviklingen af de sociale medier, har betydet en mærkbar og målbar omvæltning af, hvorledes virksomheder tilrettelægger og udfører deres markedsføringsindsats. Tidligere tiders annoncer i f.eks. dagspresse og gennem tv-reklamer er i dag i høj grad erstattet af eller suppleret med annoncer via sociale medier såsom Instagram, YouTube, Tiktok og Facebook. Nye markedsføringskanaler er også kommet til via influencere. De forskellige markedsføringsplatforme smelter sammen, og markedsføring på tværs af landegrænser i EU er hastigt stigende.


2) Erhvervsdrivendes produkter og/eller services mødes herudover af nye og forandrede krav. Et meget tydeligt eksempel er de udfordringer, som samfundets grønne omstilling, stiller markedsføringsretten over for. Den moderne forbruger efterspørger grønne og bæredygtige produkter, og det er derfor et godt salgsargument over for forbrugerne, at et produkt er miljørigtigt, grønt, bæredygtigt eller lignende. Samtidig er moderne virksomheder optaget af ESG dagsordner. Sammenlagt betyder dette, at der er i disse år en meget stor vækst i virksomheders brug af grønne udsagn i markedsføringen, en tendens som har udfordret anvendelsen af de gængse markedsføringsretlige begreber, og som samtidig har givet håndhævelsesmæssige udfordringer.


Et andet meget aktuelt område er beskyttelse af børn i markedsføringen eller forbud mod markedsføring af bestemte, potentielt farlige produkter og/eller indgreb over for markedsføring, der anses som uetisk. Sådanne krav om mere restriktive regler for kommerciel kommunikation på særlige områder vokser frem i disse år og forandrer og udvikler markedsføringsretten.


3) Samtidig er EU-reguleringen af området intens og hastigt stigende. Der findes et væld af EU-regler af betydning for de markedsføringsretlige regler både på det generelle markedsføringsretlige område og for specifikke områder, og den moderne markedsføringsret er i høj grad drevet frem af den EU-retlige udvikling.


4) Håndhævelsen af markedsføringsretten er tillige under forandring. Den klassiske håndhævelse af markedsføringsretten har været en offentligretlig håndhævelse, i DK via Forbrugerombudsmandsinstitutionen og/eller de almindelige domstole. Denne håndhævelsesmetode er stadig fremherskende, men der er to udviklingstemaer i håndhævelsessammenhæng, som er særligt aktuelle. Dels er der i de senere år sket en skærpelse af sanktionerne for overtrædelse, bl.a. ved forhøjede bøder. Dels vokser et helt nyt håndhævelsessystem frem i disse år via en øget privat håndhævelse, bl.a. via gruppesøgsmål.


Reguleringen er kompleks og behovet for juridisk viden om området er efterspurgt i praksis. Kurset ligger som nævnt i forlængelse af BA valgfaget Konkurrence- og Markedsføringsret, men forudsætter ikke, at dette fag er taget/bestået.


Kurset vil fokusere på disse ovennævnte særlige temaer, som de samfundsmæssige forandringer giver anledning til.

Engelsk titel

Spcialized Marketing Law

Målbeskrivelse

Viden om det finansielle system, herunder de finansielle virksomheder og finansielle produkter, samt det retlige grundlag, herunder danske og EU-retlige regelsæt om tilladelse, forbrugerbeskyttelse, ledelse mv.

 

Færdigheder mht at identificere de relevante meget omfattende retskilder og anvende dem på de enkelte områder og konflikter. Desuden færdigheder mht at identificere de bagvedliggende hensyn og sætte regelsættet ind i en samfundsmæssig ramme. 

 

Kompetencer til at rådgive om finansretlige forhold og til at se de juridiske forhold i sammenhæng med økonomiske, kommercielle og etiske forhold. 

Cases samt diverse oplæg

Finansret - bank, realkredit, investering, pension af Linda Nielsen, udgave 1, år 2019. kapitel 1-6, 10-11, 13 og 16-20. Studerende på faget kan købe bogen til halv pris hos Academic Books eller Djøf Forlag.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Selvevaluering og drøftelse på holdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler


Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55319U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Caroline Heide-Jørgensen   (24-4c6a7b787572776e37516e726d6e3653787b706e777c6e7749737e7b37747e376d74)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students