Bæredygtighedsret

Kursusindhold

Dette kursus omhandler bæredygtighedsretten og fokuserer på regler og krav til virksomheder inden for bæredygtighed.

 

Regulering af bæredygtighed har været eksplosiv de seneste år på alle niveauer, både globalt, fra EU og gennem national lovgivning. Hvor bæredygtighed i en årrække har været baseret på frivillighed, ser man nu en ren regeltsunami af retligt bindende krav navnlig fra EU, som forpligter flere og flere virksomheder. Også danske virksomheder rammes af den øgede mængde regulering. Store danske virksomheder er direkte forpligtede af den nye regulering. Små- og mellemstore virksomheder er ofte mere indirekte omfattede som konsekvens af deres rolle som leverandør til store virksomheder, der er forpligtede. Selv helt små virksomheder og startups må ofte forholde sig til den stigende bæredygtighedsregulering for at skaffe den nødvendige kapital. Reguleringen er kompleks og behovet for juridisk rådgivning på området er stærkt efterspurgt. Dertil kommer, at jurister med viden om bæredygtighed kan udgøre en signifikant styrkelse af compliance både i virksomheder og i den offentlige sektor.

 

Det er hensigten at kursets brede sigte kan tjene som fundament og afsæt for mere specialiserede studier af dele af bæredygtighedsretten, f.eks. inden for klima og energi. Kurset tjener desuden som konkret redskab til at øge de studerendes samfundsengagement.

 

Kurset vil omfatte de mange reguleringer om bæredygtighed, som er gældende i dag eller er på tegnebrættet, og som har relevans for danske aktører. Det gælder globale tiltag, EU-reguleringer samt national regulering i Danmark. Kurset har et stærkt erhvervsretligt og løsningsorienteret fokus, og de studerende vil få solid viden om eksisterende, ny og kommende bæredygtighedsregulering, indsigt i virksomheders udfordringer og muligheder for at fremme en bæredygtig udvikling samt forståelse for juristens rolle heri.  

 

Indholdsmæssigt behandles følgende emner:

 

1. Bæredygtighed - formål med reglerne og de retlige aktører.

2. Globale regelsæt til regulering af bæredygtighed.

3. EU- regelsæt til regulering af bæredygtighed.

4. Danske regler om regulering af bæredygtighed.

5. Tværgående tema 1 – Virksomheders bæredygtigheds due diligence.

6. Tværgående tema 2 – Virksomheders bæredygtighedsrapportering.

7. Tværgående tema 3 – Sanktioner, tilsyn, klage og håndhævelse.

8. Fremtidig udvikling, tendenser og juristens rolle i arbejdet med bæredygtighed.

Engelsk titel

Sustainability Law

Målbeskrivelse

VIDEN

De studerende opnår:

- viden om bæredygtighedsreguleringen globalt, på EU-niveau og på nationalt plan og dens betydning for virksomheder;

- viden om finanssektorens særlige rolle og ansvar i den bæredygtige omstilling;

- viden om reguleringen ESG i en virksomhedskontekst, dvs. forpligtelser relateret til klimaforhold (E), sociale rettigheder, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (S) og governance, herunder anti-korruption (G) samt;

- forståelse for de mest centrale dilemmaer, som virksomheder må forholde sig til i forhold til efterlevelse af bæredygtighedsreguleringen, herunder bæredygtigheds due diligence og bæredygtighedsrapportering.

 

FÆRDIGHEDER

De studerende vil på baggrund af kurset være i stand til:

- at identificere alle relevante aktører, som virksomheder må forholde sig til i forhold til at sikre fuld efterlevelse (compliance) af relevant bæredygtighedsregulering;

- at identificere, håndtere og mitigere virksomheders bæredygtighedsrisici og;

- at forholde sig analytisk til en kompleks regulering af virksomheders bæredygtighedsforpligtelser;

- at beskrive og kommunikere virksomheders dilemmaer og mulige løsninger i relation til gennemførelse af bæredygtighedsregulering;

- at forklare retlige konsekvenser af manglende efterlevelse af bæredygtighedsforpligtelser.

 

KOMPETENCER

På baggrund af kurset vil de studerende opnå kompetencer inden for vurdering og håndtering af virksomheders bæredygtighedsarbejde. Dette indebærer, at den studerende kan:

- forholde sig både kritisk og konstruktivt til bæredygtighedsreguleringen og den praktiske gennemførelse af forpligtelserne i reguleringen og;

- rådgive om håndtering af dilemmaer og mulige løsninger. 

Et højt udbytte af undervisningen sikres gennem varierende læringsaktiviteter. Case-arbejde og diskussioner i grupper vil være en central del af undervisningen. Ligeledes inddrages erhvervsretlige perspektiver og praksisnær viden enten gennem virksomhedsbesøg eller enkelte præsentationer fra praktikere, f.eks. fra Finanstilsynet, advokatbranchen og lignende. Gennem vekselvirkning mellem teori og praksis sikres de studerende det fulde udbytte af kurset, således at de vil være i stand til at anvende viden, færdigheder og kompetencer i en konkret kontekst.

Lærebogen ”Bæredygtighedsret”, som er skrevet af Linda Nielsen og Lone Mouyal og udgivet af DJØF 2023 (ca. 300 sider af bogens 406 sider er pensum).
Advokat Flemming Pristed bidrager med praktiske eksempler og perspektiver til lærebogen.

 

Bogen suppleres af en række forskningsartikel, herunder Linda Nielsen ”Regulering af en bæredygtig fremtid”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2022;

 

Lone Wandahl Mouyal ”Samfundsansvar i kreditgivning”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2022 og Lone Wandahl Mouyal ”Virksomheders ESG-compliance og værdiskabelse”, Finans/Invest, 2023.

 

I alt 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Tidligere Bæredygtighed for jurister

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen vil fremgå i Digital eksamen.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43

Reeksamen

Uge 4 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55311U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Linda Nielsen   (13-58757a706d3a5a7571787f717a4c76817e3a77813a7077)
 • Lone Wandahl Mouyal   (19-5174736a335c667369666d713352747a7e6671456f7a7733707a336970)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students