Databeskyttelsesret

Kursusindhold

Faget beskæftiger sig med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Forløbet er opdelt i følgende temaer:

 • Databeskyttelsesrettens historik og baggrund
 • De databeskyttelsesretlige retskilder
 • Databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens anvendelsesområder
 • De databeskyttelsesretlige aktører, især den dataansvarlige og databehandleren
 • Krav til behandling af personoplysninger – de grundlæggende behandlingsprincipper (hvordan må personoplysninger behandles?)
 • Krav om behandlingsgrundlag og hjemmel til behandling af særlige kategorier af personoplysninger (hvornår må personoplysninger behandles?)
 • De registreredes rettigheder
 • Ansvarlighedsprincippet og complianceregulering, f.eks. reglerne om databeskyttelse gennem design og indstillinger, kravet om risikovurdering, konsekvensanalyse, udarbejdelse af fortegnelse og udnævnelse af en databeskyttelsesrådgivere (DPO’ere)
 • Tredjelandsoverførsler
 • Håndhævelse, dvs. tilsyn, kontrol og sanktioner

 

Engelsk titel

Data Protection Law

Målbeskrivelse

- Den studerende skal kende reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og kunne redegøre for disses fortolkning i lyset af tilknyttet praksis fra EU-Domstolen og Datatilsynet samt administrative forskrifter, herunder guidelines fra Det Europæiske Databeskyttelseråd (viden).

- Den studerende skal yderligere kunne identificere databeskyttelsesretlige problemstillinger, og kunne angive, hvordan disse skal løses ved anvendelse af de relevante retskilder (færdigheder).

- Endelig skal den studerende erhverve kompetencer til at rådgive dataansvarlige og databehandlere i både den offentlige og private sektor, dvs. bidrage til compliancearbejde (kompetencer) samt at kunne repræsentere registerede eller grupper af registrede.

Undervisningen er hybrid, dvs. den afholdes fysisk i et undervisningslokale, men det er samtidig muligt at tilgå undervisningen online og indgå i aktiviteterne online. Undervisningsforløbet er tilrettelagt som blended learning med flipped classroom, hvorfor der indgår en række e-læringsaktiviteter samt casearbejde ved tilstedeværelsesundervisningen (herunder for dem, der følger online: virtuelt i f.eks. grupperum). Hertil kommer elementer af problembaseret læring i forbindelse med udarbejdelse af studenteroplæg.

Grundlæggende databeskyttelsesret af Hanne Marie Motzfeldt, DJØF Forlag, februar 2022, samt supplerende mateialesamling, ca. 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

 

Tideligere Persondataret

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 2 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 7 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55301U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Marie Motzfeldt   (21-6b64717168317064756c68317072777d69686f6777436d7875316e7831676e)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students