Retspsykologi

Kursusindhold

Kurset har til formål at give deltagerne indblik i nogle af retspsykologiens centrale temaer og problemstillinger som udgangspunkt for refleksion og kritisk diskussion. Kursets sigte er at tilbringe de studerende viden om psykologiske teorier og forskning, der har relevans i en juridisk kontekst, særligt indenfor strafferetsprocessen.  

 

Følgende emner behandles:

 • Introduktion til faget og psykologi
 • Psykologiske kriminalitetsteorier og risikomodeller (herunder den bio-psyko-sociale forståelsesramme)
 • Vidnepsykologi (herunder kognition og hukommelsesteori)
 • Afhøringsteori og afhøringsformens betydning for vidneforklaringer
 • Dyssocial personlighedsstruktur (psykopati)
 • Nævningepsykologi og beslutningstagningsprocesser i retten
 • Løgndetektion

 

Kurset indeholder desuden et 2-timers besøg ved Børnehuset, hvor deltagerne bliver introduceret i afhøring af børn fra et praktisk perspektiv.  

Engelsk titel

Forensic psychology

Målbeskrivelse

Viden:

 • Have viden om og forståelse for væsentlige snitflader mellem psykologi og jura, samt de bias, der er i feltet.
 • Have viden om udviklingen af kriminel adfærd, herunder psykologiske, situationelle og biologiske risiko- og beskyttelsesfaktorer.
 • Have viden om og forståelse for vidnepsykologiske problemstillinger, herunder pålidelighed og troværdig hos både voksne og børn i en retslig kontekst.
 • Have kendskab til udvalgte komplekse kriminalitetsformer og de retspsykologiske problemstillinger, der knytter sig hertil.


Færdigheder:

 • Kunne identificere og anvende risiko- og beskyttelsesfaktorer i analyse og forståelse af kriminel adfærd, herunder betydningen af dyssocial personlighedsstruktur (psykopati).
 • Kunne identificere, analysere og diskutere vidnepsykologiske problemstillinger i en retslig kontekst.
 • Kunne identificere og diskutere retspsykologiske faktorer og bias, der kan påvirke vurderinger, beslutninger og afgørelser i en retslig kontekst.

 

Kompetencer:

 • Den studerende bliver i stand til at kunne identificere, diskutere og analysere retspsykologiske problemstillinger.

Præsentation og opsummering af læst stof af underviserne. Gruppeopgave, individuel refleksion, forskellige former for øvelser (bl.a. vidne- og afhøringsøvelser). Plenum diskussioner.

Tine Søberg og Thomas Skou  Roer: Retspsykologi, Materialesamling, 2021. 

 

Samlet pensum ca. 400 sider, hvoraf størstedelen er på engelsk. 

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Den studerende vil få løbende feedback gennem kurset i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra underviseren. Derudover vil der blive gjort brug af gruppearbejde hvor den studerende for lejlighed til at diskutere egen viden i forhold til medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55210U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Baumbach   (14-7f7d747970396d6c80786d6c6e734b75807d397680396f76)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students