Specialiseret erstatningsret

Kursusindhold

Faget fokuserer på erstatningsretlige grænseområder, dels mellem erstatning og kontrakt, dels mellem privatret og offentlig ret. Konkrete fokusområder er pt. professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar, alle i et ”grænseområde” – perspektiv. Det bygger ovenpå den grundviden, man opnår på bachelordelen om navnlig erstatningsret, kontraktsret og dele af den offentlige ret.

Engelsk titel

Specialised Law of Torts

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende får viden om:

 • Visse erstatningsretlige grundfigurerer på tværs af juridiske discipliner,
 • Om retsvidenskab som akademisk disciplin
 • Konkrete specialområder

 

Færdigheder:

Den studerende bliver i stand til at:

 • Anvende juridisk metode til at løse komplekse juridiske opgaver
 • Træffe kvalificerede retlige beslutninger
 • Reflektere kritisk over trufne afgørelser

 

Kompetencer:

Den studerende opnår kompetence til at:

 • Gennemføre retsvidenskabelige analyser selvstændigt på specialeniveau
 • Analysere og løse komplicerede retlige problemstillinger inden for området

Der indgår case arbejde samt studenter præsentationer

 • Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret, 2002, 100 sider.
 • Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, 3. udgave 2021: 250 sider.
 • Materialesamling, 300 sider.

 

Pensum omfatter cirka 600 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feedback på studenterfremlæggelser og kollektiv feedback på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne eller som forberedelse til disse.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget 
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 51 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 5 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55173U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Garf Ulfbeck   (12-5c6f686b345b726c686b697146707b7834717b346a71)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students