Kollektiv arbejdsret

Kursusindhold

Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med den del af det arbejdsretlige system, som vedrører indgåelse og håndhævelse af kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. De kollektive overenskomster er sparsomt reguleret i lovgivningen, og organisationernes egne regler (især hovedaftaler) og uskrevne retsgrundsætninger spiller derfor en central rolle. Reglernes nærmere indhold er i vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og de øvrige fagretlige retsorganers praksis. Kurset lægger derfor også vægt på at træne deltagerne i juridisk argumentation gennem analyse og diskussion af konkrete retsafgørelser. Der lægges tillige vægt på at inddrage de menneskeretlige og EU-retlige retskilder som spiller en stigende rolle for området.

 

Kurset fokuserer på følgende hovedemner:

 • Den kollektive arbejdsrets særegne karakter og dens forhold til den almindelige formueret
 • Foreningsfrihed på arbejdsmarkedet og dens betydning for det arbejdsretlige system
 • Indgåelse, anvendelse, fortolkning og opsigelse af overenskomster
 • Lokalaftaler, arbejdsgivers ledelsesret og samarbejdsorganer på arbejdspladsen
 • Konfliktret og fredspligt, herunder forligsmægling og lovindgreb i arbejdskonflikter
 • Det fagretlige processystem, dvs. Arbejdsretten, faglig voldgift og bodsansvar
Engelsk titel

Collective Labour Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en viden til at redegøre for

 • den kollektivarbejdsretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt menneskeretlige og EU-retlige forpligtelsers betydning for indretningen af retsområdet
 • de grundlæggende regler om foreningsfrihed, indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, lokale aftale- og samarbejdsrelationer, konflikret og fredspligt samt det fagretlige system
 • organisationernes og de fagretlige organers centrale betydning for retsudviklingen på den kollektive arbejdsrets område
 • samspillet mellem danske regler og menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at<

 • identificere relevante kollektivarbejdsretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
 • analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler
 • argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • rådgive om kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
 • foretage selvstændige analyser af komplekse kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder vurdere internationale forpligtelsers konkrete betydning
 • reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel de fagretlige instanser som de almindelige domstole og europæiske retsinstanser
 • perspektivere de kollektivarbejdsretlige normer i en bredere arbejdsmarkedsmæssig og samfundsmæssig kontekst

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem generel gennemgang af vanskeligt stof, diskussion om konkrete spørgsmål og afgørelser samt case-baseret arbejde i grupper.

 • Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret (ca. 650 sider)

 • Udvalgte artikler (ca. 100 sider)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det kan være en fordel – men er ikke en betingelse – at den studerende har fulgt kurset i Arbejdsret

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 3 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 8 - onsdag, torsdag, fredag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55150U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-526d767b36537a717b7c7169767b6d7648727d7a36737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students