It-ret

Kursusindhold

EU har døbt perioden fra 2020-2030 for ”the Digital Decade” og er i gang med at indføre en lang række vigtige teknologiretsakter, som vil blive arbejdsområde for mange jurister i de kommende år. Denne reguleringsbølge er et svar på en udvikling, hvor digitale teknologi, techgiganter og konkrete teknologier som kunstig intelligens, cloud computing m.fl. er ved at transformere vores samfund.  

 

Faget giver studerende en indføring i de særlige juridiske problemstillinger, som informationsteknologien giver anledning til, og til de retsregler, der i stigende grad regulerer teknologien. Faget giver dermed deltageren et fundament for at arbejde med forskellige aspekter af teknologiregulering i et kommende arbejde som jurist.  

 

I faget gennemgås en række fortrinsvis immaterialretlige, databeskyttelsesretlige og formueretlige emner, herunder:

 

 • Generel introduktion til EU’s nye generation af teknologiregulering (GDPR, Digital Services Act, Digital Markets Act, AI Act, Data Act, NIS2 m.fl.), herunder reguleringen af techgiganterne
 • Ophavsretlig beskyttelse af software, databaser, hjemmesider og anden digital information (musik, film, e-bøger mv.)
 • Sociale medier og andre platformes ansvar for brugernes deling af ulovligt indhold, herunder med gennemgang af de centrale regler i den nye Digital Services Act
 • Behandling af personoplysninger (databeskyttelsesret/GDPR)
 • Digital aftaleindgåelse og salg af digitale ydelser (musik, film, e-bøger mv.), herunder de nye regler i købeloven om køb af digitale produkter.
 • Teknologianskaffelser (it-kontraktret) - udformning, fortolkning og introduktion til de mest udbredte typer af it-kontrakter
 • Regulering af kunstig intelligens, herunder med introduktion til den kommende AI Act

 

En række af fagets emner bygger videre på ba.jur.-uddannelsen. Det gælder eksempelvis den databeskyttelsesretlige regulering, som introduceres i forvaltningsretten, den digitale aftaleindgåelse, som tager udgangspunkt i den grundlæggende aftaleret og salg af digitale ydelser og it-kontrakter, der tager udgangspunkt i køberetten og den almindelige obligationsret.  

 

En række af fagets elementer, herunder særligt de immaterialretlige og databeskyttelsesretlige dele, er blevet introduceret i valgfaget "Informationsret" på 5. semester.

 

Det er ikke en forudsætning at have fuldt andre kandidatfag, men det kan være en fordel at have fulgt faget Immaterialret. Det er dog ikke erfaringen, at det volder vanskeligheder at følge fagets immaterialretlige dele for studerende, som ikke har forudgående kendskab til immaterialret.

Engelsk titel

Information Technology Law

Målbeskrivelse

Faget skal give den studerende viden om informationsteknologien med henblik på at kunne forstå og behandle de tilhørende retlige problemstillinger og viden om de grundlæggende retsregler, som it-retten bevæger sig på tværs af.

Faget skal gøre den studerende i stand til at identificere relevante it-retlige problemstillinger og det relevante it-retlige retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse. Som led heri, skal den studerende være i stand til at identificere manglende faktum for at kunne foretage en fyldestgørende retlig analyse.

Faget skal sætte den studerende i stand til at analysere komplekse it-retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter. Faget skal endvidere sætte den studerende i stand til at formidle og formulere sin viden og argumentation på en struktureret og sammenhængende måde.

I undervisningen indgå navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende.
"Spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.
Case-arbejde.

Anbefalet litteratur: Henrik Udsen, It-ret, 5. udgave + udvalgte artikler og domme. Lærebogen stilles gratis til rådighed for fagets studerende i pdf-format.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Som nævnt kan det være en fordel men ingen forudsætning af have fulgt faget Immaterialret.

Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
It-ret går på tværs af en række retsområde og er derfor delvist beslægtet med en række andre fag, herunder immaterialret, databeskyttelsesret, it-kontraktret, informationsret, aftaleret og obligationsret.

Fagene IT-ret og Introduction to Digital Law er gensidigt udelukkende. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Deltagerne får udleveret en case, som eksaminationen tager udgangspunkt i.
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 8 - tirsdag, onsdag, torsdag

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55147U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Udsen   (12-506d767a7173365d6c7b6d7648727d7a36737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students