Forsikringsret

Kursusindhold

Hovedformålet med kurset er at give de studerende en indføring i den grundlæggende forsikringsret og de forsikringsretlige termer samt udvalgte forsikringstyper.

 

Hovedproblemstillinger omfatter:

 • Forsikringsaftalens indgåelse
 • Forsikringsaftalens fortolkning og opbygnig af forsikringsbetingelserne
 • Forsikringens varighed
 • Forsikringensbegivenheden og årsagslæren
 • Opgørelse af forsikringskravet
 • Specialstudier, herunder bl.a. i livs- og pensionsforsikring, ulykkesforsikring, autoansvars- og autokaskoforsikring samt arbejdsskadeforsikring.
Engelsk titel

Insurance law

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal kunne redegøre for basale forsikringsretlige regler, grundprincipper og terminologi samt enkelte forsikringstypers opbygning og funktion.

 

Færdigheder:

Den studerende skal kunne identificere og analysere forsikringsretlige problemstillinger.

 

Kompetencer:

Den skal studerende skal kunne træffe komplicerede afgørelser præsenteret for en mere omfattende, konkret case.

Der indgår case arbejde i timerne samt studenter præsentationer

 • Ivan Sørensen: Forsikringsret, 6. udg. 2015. Pensum er på cirka 430 sider.
 • Lærebog i erstatningsret (Eyben og Isager, 8. udgave) kapitel 14, afsnit 2
 • Materialesamling


Samlet pensum omfatter cirka 600 sider.

I øvrigt vil den overvejende del af pensum m.v. fremgå af den læseplan, der findes på fagets hjemmeside.
En egentlig pensumoversigt optages på hjemmesiden i løbet af semesteret.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​ indeholder forskellige meddelelser til de studerende og relevante nye afgørelser m.v..
Herudover kan fagets materialesamling og domssamling downloades på hjemmesiden.

Hjemmeside: http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter

Forberedelsen er casebaseret
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 8 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: Info følger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55135U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marlene Louise Buch Andersen   (28-71657670697269327073796d7769326679676c326572686976776972446e7976326f7932686f)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students