Latin for Jurister

Kursusindhold

Kurset omfatter en gennemgang af latinsk terminologi, latinske maksimer og lettere tekster. Der undervises i 20 timer som holdundervisning på grundlag af et undervisningsmateriale, der er særlig fremstillet med henblik på juridiske studerende. Der forudsættes ikke kendskab til latin på noget niveau. I undervisningen indgår skriftlige og mundtlige øvelser, der tager sigte på at styrke ordforrådet og kendskabet til elementær grammatik. Der vil blive lagt stor vægt på det faglige og det underholdende ud fra en filosofi om, at det faktisk er både nyttigt og ret sjovt for jurister at kende til latin.

Engelsk titel

Lawyers' Latin

Målbeskrivelse

Med sætningen ”Rome gave civilisation the law” sammenfattes ofte betydningen af romersk kultur og latin for det juridiske studium. Kurset er et helt nyt tilbud til de studerende om undervisning i juraens grundsprog latin. Formålet med kurset er at give et sådant kendskab til det latinske sprog, at de studerende kan forstå den latinske terminologi og læse lettere romerretlige tekster samt forstå sammenhængen mellem romersk ret og romersk kultur. Undervisningen finansieres af Ernst Andersen og Tove Dobels fond, og der lægges særlig vægt på, at undervisningen skal foregå på en sådan måde, at latin fremstår som et spændende kulturtilbud, der styrker forståelsen af juraen som et fag med lange tradition, sådan som legatets stifter så på det.

Kurset er frivilligt og ikke meritgivende, men studerende, som ønsker det vil kunne aflægge en frivillig prøve, og der kan gives skriftligt bevis for deltagelse (mindst 8 ud af 10 undervisningsgange) og prøve.

Ikke relevant
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 20
  • Total
  • 20

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA14124U
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
  • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Rasmus Kristian Feldthusen   (26-7463756f7775306d746b75766b63703068676e66766a77756770426c7774306d7730666d)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students