Juridisk metode – retskilder

Kursusindhold

Faget bygger videre på de studerendes forudsætninger fra deres professionsbachelor. Gennem faget præsenteres de studerende for den retsdogmatiske metode som vej til at fastlægge gældende ret, og de kilder som anvendes i forbindelse med metoden. Som en del af faget bliver der arbejdet med juridisk informationssøgning gennem anvendelse af diverse digitale platforme. Der fokuseres på de enkelte retskilder og deres fortolkning, men også på den indbyrdes sammenhæng mellem retskilder.

 

Faget vil fokusere på følgende elementer i udviklingen af de studerendes forståelse for juridisk analyse:

• Hvordan man finder retskilder.

• Hvordan man fortolker retskilder.

• Vurdering og håndtering af flere retskilder med henblik på fastlæggelse af gældende ret.

 

Faget vil give de studerende grundlag for at anvende juridisk metode i forbindelse med uddannelsens øvrige fag. Samspillet mellem faget og uddannelsens øvrige fag er dobbeltrettet: faget er fundamentalt for arbejdet med de øvrige fag på uddannelsen, og de øvrige fag giver de studerende mulighed for at styrke de kompetencer, som faget giver grundlæggende kendskab til.

Engelsk titel

Legal Method – the sources of law

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

Det overordnede læringsmål for faget er, at de studerende skal kunne finde, fortolke og anvende de mest udbredte retskilder.

De studerende vil efter fagets gennemførelse kunne:

 • Finde relevante retskilder.
 • Fortolke retskilder.
 • Forholde sig kritisk til de enkelte retskilders værdi generelt og i konkrete sammenhænge.
 • Vægte retskilderne indbyrdes.
 • Forstå retskildernes betydning i juridiske argumentation med henblik på at klarlægge gældende ret.

 

For at nå det overordnede læringsmål skal de studerende tilegne sig:

Viden:

 • Om retskildebegrebet.
 • Om rettens forskellige kilder.
 • Om juridiske fortolkningsprincipper.
 • Om retskildernes indbyrdes forhold.

 

Færdigheder:

 • I juridisk informationssøgning og kildekritik.
 • I at finde relevant retskilder og afgøre disses placering i forhold til andre retskilder.

 

Kompetencer:

 • Til at læse, fortolke og anvende retskilder.
 • Til at argumentere for og imod anvendelse af forskellige retskilder.
 • Sammenholde forskellige retskilder og kritisk kunne forholde sig til deres karakteristika, anvendelse og begrænsninger.

Faget bliver tilrettelagt med en større mængde opgaver, som giver de studerende mulighed for individuelt eller i mindre grupper at arbejde med fagets emner. Opgaverne vil variere i omfang og form tilpasset de emner, som opgavere skal belyse. Spotopgaver, forberedte opgaver, fælles gennemgang og fremlæggelse (individuel eller gruppe) vil blive anvendt.

 • Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode (seneste udg.); udvalgte dele.
 • Karsten Naundrup Olesen og Troels Michael Lilja: Domsanalyse (2. udg. 2016); udvalgte dele.
 • Mads Bryde Andersen: Ret & Metode (1. udg. 2002); udvalgte dele.
 • Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller: Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære (1. udg. 2004); udvalgte dele.
 • Henrik Zahle: Polycentri i retskildelæren i Anders Bratholm m.fl. (red.): Samfunn, Rett, Rettferdighet. Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag (1986)
 • Morten Wegener: Juridisk metode (3. udg. 2000); udvalgte dele.
 • Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen: EU-retten (seneste udg.); udvalgte dele
 • Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret – almindelige emner (seneste udg.); udvalgte dele.
 • Dahl, Jensen og Mørup (red.): Festskrift til Jens Peter Christensen (2016)

 

Samlet sidetale: ca. 500 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget.

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51 - slutningen af ugen (onsdag, torsdag, fredag)

Reeksamen

Uge 5

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 275
 • Seminar
 • 37
 • Total
 • 312

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karsten Naundrup Olesen   (23-7c72838485767f3f7f72867f758386813f807d7684767f517b86833f7c863f757c)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students