Individuelt tilrettelagt studieenhed

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen er en rammebeskrivelse for en selvstændig forsknings- eller udredningsopgave eller lignende indenfor de Farmaceutiske Videnskaber. Kursusbeskrivelsen kan bl.a. benyttes i forbindelse med:

 • et skolarstipendium
 • et projektorienteret forløb, hvor den studerende er tilknyttet en farmaceutisk relevant virksomhed, herunder et universitet, i Danmark eller i udlandet

 

I forbindelse med tilmeldingen til kurset, og inden kurset påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete kursus, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner:

 • Kursets titel
 • Kursets faglige indhold
 • Kurset formål
 • Kursets omfang i ECTS
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige mål relateret til det konkrete projekt
 • Supplerende karakterbeskrivelse relateret til det konkrete projekt og de anførte specifikke faglige mål
 • Sprog (Kurset kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt kurset gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)
 • Prøveform
 • Beståelsesform (dvs. bestået/ikke bestået eller 7-trinsskala)
Engelsk titel

Individualised study unit

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - valgfri

 

Målbeskrivelse

Det er kursets formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Når kurset er færdigt, forventes de studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 • Overføre teorier og pricipper relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber til selvstændig hypotese- og teoridannelse.

 • Reflektere over egen læreproces

Aftales mellem studerende og vejleder.

Kursets omfang aftales mellem de(n) studerende og vejleder. Bachelorstuderende i farmaci kan vælge et kursus på 7.5 eller 15 ECTS.
Bedømmelse af kurset aftales mellem studerende og vejleder og kan være bestået/ikke bestået eller med karakter efter 7-trinsskala.

Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Prøveformen aftales mellem vejleder og studerende og kan være en skriftlig rapport (aflevering i digital eksamen (DE)), poster, foredrag, mundtlig prøve eller lignende. Bedømmelsen justeres i overensstemmelse med det valgte ECTS omfang.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 • Overføre teorier og pricipper relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber til selvstændig hypotese- og teoridannelse.

 • Reflektere over egen læreproces

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 412
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ITSKABA111
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Varigheden afhænger af kursets ECTS-omfang. Bachelorstuderende i farmaci kan vælge et kursus på 7.5 eller 15 ECTS. Varigheden aftales mellem de(n) studerende og vejleder.
Placering
Blok 2
Blok 1-2
Blok 3-4
Blok 4
Skemagruppe
Kurset afholdes efter aftale med vejleder.
Kapacitet
1 eller flere
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Susan Weng Larsen   (12-7f817f6d7a3a786d7e7f717a4c7f817a703a77813a7077)
Vejleder skal være videnskabeligt personale på adjunkt-, lektor- eller professor-niveau i overensstemmelse med fakultetets gældende retningslinjer for vejledning.
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students