Visuel kultur: Visuel analyse

Kursusindhold

Dette kursus har fokus på visuel analyse gennem en række kulturteoretiske og socialvidenskabelige nedslag og praktiske øvelser. Det overordnede formål med kurset er at være i stand til at forholde sig kritisk og refleksivt til visuelle fænomener, som de giver sig til udtryk i hverdagskultur i både historisk og nutidigt perspektiv. Dette opøves ved at læse og tilegne sig kultur- og socialvidenskabelig teori og metode og herudfra formulere kritiske og aktuelle problemstillinger. Problemstillinger afprøves ved at indsamle, kategorisere og analysere visuelt materiale og ved selv at producere empirisk materiale gennem interview, visuel etnografi, fotografi, video eller andre praksisser, som kan anvendes i de offentlige og/eller private sektorer på arbejdsmarkedet.

I forløbet vil vi arbejde med forskellige analysemetoder ud fra det gennemgående tema: krop og kropslighed i visuel kultur. Eksempler på empiri, der analyseres, kan f.eks. være kampagner på sociale medier, selfies, reklamer, dans eller film og TV.

Kurset er opdelt i to blokke, der er i dialog med hinanden. Den ene blok varetages af Maria Strynø og vi arbejder med at relevante kulturteoretiske metoder, der kan gøre os klogere på kroppen som visuelt fænomen. Blok 1 afsluttes med en obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 sider med feedback. Den anden blok varetages af Kassandra Wellendorf og har hovedfokus på koblingen mellem etnografiske metoder og produktion af visuel empiri. Blok 2 afsluttes med obligatoriske individuelle mundtlige oplæg á 3-5 minutters varighed.

Engelsk titel

Visual Culture: Visual Analysis

Uddannelse

Visuel kultur 

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne og aktiv deltagelse i undervisningen i form af gruppearbejde og individuelle øvelsesopgaver. Der vil være både mundtlig og skriftlig fremlæggelse som del af den aktive undervisningsdeltagelse.

De tekster, som indgår i det faste pensum, vil være tilgængelige som PDF-filer i kursusrummet. Der arbejdes desuden med et par kapitler fra bogen Rose, Gillian, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials (London: Sage, 2016).

14 uger á 4 timer

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HVKK03261U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteren 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kassandra Charlotte Wellendorf   (8-746a7c7c6d787b6f49717e7637747e376d74)
Underviser

Kassandra Charlotte Wellendorf og Maria Strynø

Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students