Visuel kultur: Visuel kultur og teori

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om visuel kultur med fokus på visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension.

 

Den første del af kurset består af to dele; ”Visuel kultur: historie og teori - et nyt felt i det 20. århundrede,” samt, ”Det visuelle: mellem kropslig erfaring og betydning.” Herunder behandles temaer som repræsentation og billede, visuel erfaring og betydning, det visuelle som dimension og organisation, samt visuel haptik, affekt og intersektionalitet. (500 normalsider).

Som led i første del, inddrages Aktiv Undervisningsdeltagelse fra starten i tematikker som ”problemfokus, hvordan gør man?”, ”synopsisudvikling - hvad er det?” samt udvikling af selvstændige vinkler på visuel kultur-feltet. Dette samles op i første del af Aktiv Undervisningsdeltagelse en obligatoriske skriftlig opgave på 3-5 normalsider, baseret på delvis søgning af selvvalgt supplerende teori (max. 400 normalsider) i uge 42 (efterårsferie), og skrivning  af opgaven på 3-5 i uge 43 med feedback umiddelbart efter.

Anden del af kurset behandler ”Det visuelles sociale organisation: kommunikation, kritik og transvisualitet” og afsluttes med en workshop, hvor fokus er deltagernes videre bearbejdning af den første opgave (eller en ny tilgangsvinkel/emne) og mere omfattende inddragelse af selvvalgt supplerende teori (400 normalsider) sammen med en case efter deltagernes eget valg udcvikles til til en 1-2 siders synopsis til fagets frie eksamensopgave.

 

Engelsk titel

Visual Culture: Visual Culture and Theory

Uddannelse

Visuel kultur

Den første del af kurset er organiseret i forelæsninger, gruppearbejde og dynamisk dialog med peer feedback fra medstuderende og mundtlig feedback fra underviser organiseret i gruppearbejde og plenum. Denne del afsluttes med den obligatoriske skriftlig opgave på 3-5 normalsider med feedback, som tjener som oplæg til anden del af kurset.
Anden del af kurset er organiseret i forelæsninger, gruppearbejde og dynamisk dialog mellem alle som afsluttes med videreudvikling af den skriftlige opgave på 3-5 normalsider til en 1-2 siders synopsis.
Kursets materiale og struktur afspejles i kursusrummet på Absalon. Kurset er organiseret i faste arbejdsgrupper på tre-fire medlemmer som organiseres ved kursusstart i samarbejde med kursets deltagere.
NB: Man kan altid henvende sig til underviseren, direkte ifbm med undervisningen, pr. email eller telefon, med kommentarer, kritik og forslag.

Til kurset hører et fast pensum på 500 normalsider, der læses og behandles i første del. Teksterne er markeret med primær- og sekundær-tekster i kursusplanen. Nogle steder er der i sekundærteksterne anført særlige uddrag, som skal læses for at fastholde en avanceret tilgangsvinkel men lette læsebyrden. Derudover skal deltagerne selv finde 400 normalsiders relevant litteratur til brug i obligatoriske skriftlige opgave på 3-5 normalsider i uge 43 samt i den senere workshop til fremstilling af en 1-2 siders synopsis og i den afsluttende skriftlige opgave. Kurset er baseret på, at primær- og sekundær-tekster (evt. uddrag) læses grundigt til hver gang. Primær-tekster må gerne læses to gange, over flere dage.

Det faste pensum er samlet i kursets kompendium, som er klar til køb, start august 2021 i Campus Print Webshop:

http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html

Det er vigtigt, at du træner intenst i at tænke med det visuelle og analysere visuelle fænomener, hvad man kalde: at træne en visuel fantasi. Kig på din omverden, træn dig i at betragte visuelle fænomener og dan dig en mening om dem gennem uddannelsen og dette kursus; store og små fænomener, upåagtede og allestedsnærværende, sociale og individuelle, mærkelige og normale, trivielle og excentriske, fra skærmene i det globale finansmarked til din egen vindueskarm. Det kan anbefales at læse Malcolm Barnard, Approaches to Understanding Visual Culture. Palgrave Macmillan 2001 som en basisintroduktion ift. at se visuelt på verden op til kursusstart.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)


 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Skriftlig stedprøve
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Forberedelse (anslået)
 • 292
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HVKK03251U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemester 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Ib Michelsen   (7-64706c666b686f436b7870316e7831676e)
Underviser

Anders Ib Michelsen

Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students