Tysk - Sprog 3: tysk tekstproduktion og oversættelse

Kursusindhold

Sprog 3 (fælles forelæsning med fransk, spansk og italiensk):

Forelæsningsrækken skal understøtte arbejdet med og forståelsen af sproglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag i form af en introducerende indføring i relevant sprogvidenskabelig teori og metode. Vi vil også komme ind på relevante sprogtypologiske forskelle (germansk vs. romansk) og kontrastiv lingvistik.

Forelæsningerne vil ligge inden for områderne strukturalisme, funktionel-kognitiv lingvistik, sprogbrugsbaseret teori og metode, sproglig variation og sprogforandring, sociolingvistik, pragmatik, sprogtilegnelse, korpuslingvistik, sprogtypologi/kontrastiv lingvistik mm.

 

Det tyske forløb:

 

Tysk tekstproduktion og oversættelse dansk-tysk

Im Fokus dieses Kurses steht die sprachliche Variation, und wie sie sich in verschiedenen Dimensionen manifestiert. Dabei geht es um den Unterschied zwischen mündlichem und schriftlichem Deutsch, aber auch um die Variation, die im Raum (Dialekte), in der Gesellschaft (Soziolekte), in verschiedenen Situationen und Registern sicht- und hörbar wird. Teil des Kurses ist es auch, die Variation in geeigneten Korpora mit verschiedenen digitalen Tools zu erforschen.

Um das mündliche Deutsch zu beschreiben, gehört auch die phonetische Analyse, phonetische Transkription wie auch phonetische Übungen zum Kurs. Mithilfe der Datenbank für gesprochenes Deutsch lernen wir aber auch andere Transkriptionskonventionen gesprochener Sprache, die für die Gesprächsanalyse entwickelt wurden.

Schließlich gehört zum Kurs ein Übersetzungsteil, bei dem es um die verschiedenen Formen der Wiedergabe von dänischer Mündlichkeit in deutsche Mündlichkeit geht, mal als Vorlage für einen gesprochenen Text, mal als Untertitel eines Filmausschnitts.

Engelsk titel

German - Language 3: German Text production and Translation

forelæsning og holdundervisning

Eine Liste von Fachartikeln wird zu Beginn des Kurses zur Verfügung gestellt.

Materialer på absalon

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tysk/

Hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Tysk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HTYB01151U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Behnke   (11-7166777833676a6d73706a456d7a7233707a336970)
 • Jens Erik Mogensen   (3-706b73466e7b7334717b346a71)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students