Teater og Performancestudier: Performancedesign: performative praksis- og erfaringsformer

Kursusindhold

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at skabe deres egne projekter fra bunden ved at bibringe indsigt i begivenhedsrelationer, organisationsteori, kulturinstitutionelle sammenhænge samt projektledelse og -tilrettelæggelse. Desuden kendskab til teoretiske og metodiske strategier og modeller for udvikling og håndtering af æstetiske processer og performative projekter, samt indsigt i praktiske metodiske redskaber til tilrettelæggelse af æstetiske og performative projekter og processer.

Undervisningen er derfor tilrettelagt, så det er et bærende element, at der opnås færdigheder i selvstændigt at fremlægge et konkret projekt og motivere sine valg af form, virkemidler, forløb mv. Det betyder ligeledes, at de studerende bliver i stand il kritisk at gøre rede for relevans for og anvendelse af teorier i forhold til design af en performativ begivenhed eller proces, samt gøre rede for de faglige begrundelser bag planlægningen af et konkret projekt.

Kurset er derfor baseret på arbejde med konkrete projektkoncepter, eventdesigns og pilotprojekter.

Engelsk titel

Theatre: Performance Design: Performative Praxis and Experience Formats

Uddannelse

Teater- og Performancestudier

Holdundervisning

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve med materiale
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning: KA-2019-ordning: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/teatervidenskab/teater_og_performancestudier_ka.pdf

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEK03392U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Obling Høeg   (11-726a79796a7467716e736c456d7a7233707a336970)
Underviser

Mette Obling

Gemt den 12-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students