Teater og Performancestudier: Teori og design: produkt, praksis, proces, erfaring

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende indsigt i de kunstbegreber og teorier om kreativitet, æstetik, praksisformer og oplevelseskvaliteter, der knytter sig til teater- og performancestudierne, samt i disse teoretiske positioners forbindelser til relevante kulturelle, samfundsmæssige og historiske kontekster. Endvidere indsigt i teorier, modeller og redskaber rettet mod proceshåndtering i kulturel produktion.

Et væsentligt element i kurset er de studerendes arbejde med et konkret projekt, der kan føre frem til realisation fx i form af et speciale. Der arbejdes derfor med praktisk omsætning af de teoretiske positioner, og målet er at opnå færdigheder i selv at udvikle og designe æstetiske projekter med afsæt i en kritisk reflekteret teoretisk ramme.

 

Som et delelement i på dette kursus vil der være et undervisningsforløb i drama- og teaterpædagogik, som har til formål at forberede jer på at kunne varetage undervisningen i faget dramatik i gymnaiet og på HF. Det er et krav til alle studerende på humaniora, som studerer på gymnasierelaterede fag, at man, gennem sin uddannelse, skal erhverve kompetencer specifikt til at undervise i gymnasiet. Denne del af uddannelsesforløbet, har vi lagt ind i dette kursusforløb

Engelsk titel

Theory and Desig: Product, Praxis, Process, Experience

Uddannelse

Teater og Performancestudier

Holdundervising, forelæsning og praktiske øvelser

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEK03382U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Eigtved   (7-6d716f7c7e6d6c48707d7536737d366c73)
Underviser

Michael Eigtved

Gemt den 12-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students