Teater- og performancestudier: Forskningspraksis i teater- og performancestudier

Kursusindhold

Fagelementet sigter i forlængelse af Teoretiske og analytiske metoder og kontekster mod at give de studerende en uddybet forståelse af anvendelsen af teater- og performancestudiers teoretiske, metodiske og analytiske redskaber på aktuelle emner inden for det internationale forskningsfelt. Gennem studier af udvalgt forskning af pædagogisk, kunstnerisk og/eller akademisk karakter etableres et grundlag for formulering og afgrænsning af en selvstændigt defineret faglig problemstilling. Ud fra det specifikke projekt opøves desuden evnen til kritisk og selvstændigt at omsætte færdighederne kommunikativt, dramaturgisk eller på anden vis i en relevant kontekst.

Engelsk titel

Research Practices within Theatre and Performance Studies

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forelæsning samt ekskursion og gæsteundervisning.
14 x 4

Kurset baserer sig på akademiske artikler, rapporter og eksempler på nutidige forskningsbaserede studier. Alle tekster vil være tilgængelige online enten som pdf-filer eller gennem bibliotekssøgning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEK03371U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Signe Søndergaard Moore   (3-766770436b7870316e7831676e)
Underviser

Signe Søndergaard Moore

Gemt den 21-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students