Teater- og performancestudier: Teoretiske og analytiske metoder og kontekster

Kursusindhold

Fagelementet har til hensigt at give de studerende en reflekteret forståelse af centrale fænomener inden for scenekunst og beslægtede kulturelle felter, idet fokus lægges på teoretiske og metodiske færdigheder i at analysere disse udtryksformer og placere dem i deres relevante kulturelle, samfundsmæssige og historiske kontekst. Sideløbende etableres det teoretiske grundlag for at udvikle en kritisk tilgang til de teoretiske og metodiske greb i egne akademiske, pædagogiske eller kunstneriske undersøgelser samt evnen at perspektivere disse i en overordnet forståelsesramme for teater- og performanceteori.

Engelsk titel

Theoretical and Analytical Methods and Contexts

Holdundervisning + forelæsning

Det anbefales at de studerende orienterer sig i The Performance Studies Reader, Third edition. Henry Bial og Sara Brady, Routledge, 2016

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEK03361U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårsemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Franziska Bork-Petersen   (10-68647267766774756770426a776f306d7730666d)
Underviser

Franziska Bork-Petersen

Gemt den 06-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students