Teater- og performancestudier: Teaterprocesledelse med drama- og teaterpædagogik

Kursusindhold

Kurset teaterprocesledelse med drama- og teaterpædagogik hviler på et princip om praksislæring og rummer både praktisk arbejde med design og afprøvning af teaterprocessuelle strategier, samt analyse og diskussion af såvel teoretiske perspektiver som afprøvningen af de praktiske processer.

Det teoretiske grundlag for kurset er sammensat af drama- og teaterpædagogiske litteratur, Kunstteorier, organisationsteoretisk litteratur om sociale teknologier og organisatorisk læring, litteratur om ’applied theatre’, samt litteratur om kognitionsteori og embodiment.

Formål: Formålet med undervisningen i teaterprocesledelse med drama- og teaterpædagogik er at give jer en grundlæggende kompetence til at designe strategier for scenekunstneriske processer og sociale processer, som inddrager teatrale elementer, desuden en grundlæggende kompetence til at lede og facilitere teaterprocesser som udviklings- og læreprocesser.

Disse kompetencer er anvendelige i dramaturgiske professioner, dramapædagogiske professioner, konsulentprofessioner i en bredere samfundsmæssig forstand og endelig danner de et grundlag for at udøve praksisfunderet forskning i - og med - scenekunst.

Det er hensigten, at I, gennem dette kursus, skal opbygge kompetencer til at kunne varetage undervisningen i dramatik i gymnasiet og på HF, så der vil være særligt fokus på at forberede jer til dette i undervisningsforløbet.

Kursusdelen er tilrettelagt således, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske oplæg og praktiske processer, samt gruppeanalyser og individuelle analyser af henholdsvis det teoretiske stof og de praktiske processer.

I vil i løbet af semesteret få til opgave at designe og afprøve en teaterprocessuel strategi med de andre deltagere på holdet.

 

Engelsk titel

Theatre Process 1: Theatre Process Management and Educational Drama

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning, forelæsning og praksisøvelser
6 timer om ugen i 14 uger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Eksamensforberedelse
 • 252
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00801U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Obling Høeg   (11-6f6776766771646e6b7069426a776f306d7730666d)
Underviser

Mette Obling Høeg

Gemt den 02-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students