Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 1: Teaterhistorie og dramaturgi

Kursusindhold

Fagelementet er for grundfag og BA-tilvalg og består af to kursusdele, teaterhistorie og dramaturgi, der er indbyrdes koordinerede.

Hvor undervisningen i teaterhistorie giver et kronologisk overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag, fokuserer undervisningen i dramaturgi på at udvikle færdigheder i at analysere en dramatisk tekst, i sidste instans med henblik på realisation.

I den dramaturgiske kursusdel skal I arbejde med at kontekstualisere teatrale og dramatiske værker, udtryksformer og dramaturgiske strukturer, historisk såvel som teoretisk, samt at analysere disses bestanddele med henblik på at aflæse relevante betydningspotentialer. Denne del består af 14 undervisningsgange a 3 timer med forelæsninger og gruppearbejde.

Der aflægges 1 samlet eksamen på 15 ECTS i de 2 kursusdele.

Engelsk titel

Theatre History and Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forelæsning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00792U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Clara Marie Tange   (10-656e6374637663706967426a776f306d7730666d)
Underviser

Clara Tange

Gemt den 12-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students