TS, Digitale metoder (F25)

Kursusindhold

Kurset henvender sig til BA og KA studerende, som vil styrke deres metodiske viden, færdigheder og kompetencer og deres evne til at anvende kildekritisk metode i praksis. Der er en stigende efterspørgsel fra aftagerorganisationer om større metodekendskab og metodekompetence hos humanistiske dimittender. Ligeledes stiller mange uddannelser større krav til metodekompetencer og metoderefleksioner hos de studerende. Kurset samkøres med anden metodeundervisning, som er knyttet til det overordnede metodekursus ”Humaniora i praksis”.

Kurset vil med baggrund i konkrete cases give studerende mulighed for at forstå og anvende kildekritik samt få et mere kritisk refleksivt blik på metodevalg og -anvendelse. Omkring halvdelen af undervisningen vil foregå ved fællesforelæsninger og fælles workshops. Fællesforelæsningerne vil bl.a. styrke de studerendes forståelse af, hvad metodologi er, de etiske og normative problemstillinger i forbindelse med metodevalg, samt hvordan man på en klar og tilgængelig måde argumenterer for en metodes gyldighed.

Digitale metoder: Hvad er digitale kilder, og hvad kan de? Dette spørgsmål presser sig på i en tid, hvor vi svømmer i information, og hvor snart sagt alting digitaliseres. På dette kursus bliver du trænet i metoder til at arbejde med ’det digitale’: digital kildekritik (Ranke.2) samt webscraping og digital tekstanalyse med Python. Træningen foregår på baggrund af en generel introduktion til ’digital læsefærdighed’ og ’digital humaniora’. Du kan arbejde med historiske eller nutidige emner – og vi kigger derfor både på kilder, der er allerede er digitaliserede (fx aviser, dokumenter, registre), er digitalt fødte (fx sociale medier) eller er genfødt digitale (fx arkiveret internet). Undervisningen har eksempler på forskning og konkrete øvelser med forskellige typer af kilder som omdrejningspunkt, og sigter mod at give den studerende praktiske, anvendelige redskaber til at formulere et projekt, samle, udvælge og vurdere kilder samt analysere og kontekstualisere et materiale.

 

Opgavesessioner: I de intense, fælles opgavesessioner vil der blive fokuseret på arbejdet med at a) formulere undersøgelsens problem(er), b) skabe et realistisk undersøgelsesdesign, c) etablere og gennemføre en valid analyse samt d) formidle undersøgelsens resultater med et kritisk komparativt perspektiv.

Engelsk titel

Digital metods

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i tværkulturelle studier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021 

 

Kurset er obligatorisk for studerende ved Tværkulturelle studier og Østeuropastudier og åben for tilvalgsstuderende på BA og KA. Studerende uden for det Humanistiske fakultet og KU kan også deltage.

Målbeskrivelse

KA Tværkulturelle Studier 2021-studieordning:
Metodespecialisering i tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03311E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Metoder i tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆB10101E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Projektorienteret specialiseret emne i tværkulturelle studier A  (aktivitetskode HTÆK13081E)

KA Østeuropastudier 2021-studieordning:
Teori og metode (aktivitetskode HØEK03181E)

Eksamen er en portfolio eksamen (11-15 normalsider i alt) bestående af tre dele, der arbejdes med og gives feedback på i løbet af kurset. Følges planen vil man som studerende stort set have færdiggjort sin eksamensopgave ved kursets afslutning. Studerende skal bruge litteratur i et omfang af 900-1000 sider for BA tilvalgsstuderende (fastsat af underviser) og 1200-1300 for KA tilvalgsstuderende (kan sammensættes ud fra kursuslitteratur og selvvalgt litteratur).

Tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

For at kunne følge undervisningen i digitale metoder og gå til eksamen skal man gå ind under kurset ”Humaniora i praksis” og tilmelde sig dette kursus. Ved tilmelding skal man huske at angive, hvilken metodeundervisning man ønsker at følge.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Find relevant studieordning her:
Studieordninger – Københavns Universitet (ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 51
 • Forberedelse (anslået)
 • 327,5
 • Praktiske øvelser
 • 33
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTÆK1103FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-75676c6774756770426a776f306d7730666d)
Underviser

Rasmus Elling, elling@hum.ku.dk

Gemt den 24-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students