TS, Begrebsanalyse (F25)

Kursusindhold

Kurset henvender sig til BA og KA studerende, som vil styrke deres metodiske viden, færdigheder og kompetencer og deres evne til at arbejde med begreber; analytisk, afklarende og ameliorativt (forbedrende). Der er en stigende efterspørgsel fra aftagerorganisationer om større metodekendskab og metodekompetence hos humanistiske dimittender. Ligeledes stiller mange uddannelser større krav til metodekompetencer og metoderefleksioner hos de studerende. Kurset samkøres med anden metodeundervisning, som er knyttet til det overordnede metodekursus ”Humaniora i praksis”.

Kurset vil med baggrund i konkrete cases give studerende mulighed for at forstå og anvende begrebsanalyse samt få et mere kritisk refleksivt blik på metodevalg og -anvendelse. Omkring halvdelen af undervisningen vil foregå ved fællesforelæsninger og fælles workshops. Fællesforelæsningerne vil bl.a. styrke de studerendes forståelse af, hvad metodologi er, de etiske og normative problemstillinger i forbindelse med metodevalg, samt hvordan man på en klar og tilgængelig måde argumenterer for en metodes gyldighed.

Begrebsanalyse: Vores analyser og studier af verden bliver aldrig skarpere eller klarere end de begreber, vi har til rådighed. Uanset om vi skal levere på skrift eller i tale, udvikle en policy, afgrænse en survey, beskrive et komplekst fænomen eller udrede en praktisk problemstilling, er det vigtigt at kunne arbejde metodisk, kritisk og kreativt med de givne begreber. Begrebsanalysen er en humanistisk kerneydelse, der er blevet praktiseret hen over et par tusinde år. Den understøtter evnen til at forstå, hvad der er væsentligt eller definerende ved en ting, til at finde klarhed i tale og tanke, og til at udvikle nye måder at tænke og udtrykke sig på. Målet med undervisningen er at give den studerende evne til at gennemføre selvstændige begrebsanalyser. Det drejer sig både om evnen til at udvikle nyttige begreber og om færdighed i at forklare og anvende begreber, der allerede forefindes. Vores fokus ligger på indlæring af den selvstændige evne til at tænke med begreber, men undervejs skal vi tage ved lære af en håndplukket buket af eksemplariske begrebsanalyser. Begrebsanalyse, begrebsudvikling og begrebsafklaring kræver ingen dyre eller klimabelastende hjælpemidler. Det eneste, der er brug for, er modet til at anvende sin egen forstand!

Opgavesessioner: I de intense, fælles opgavesessioner vil der blive fokuseret på arbejdet med at a) formulere undersøgelsens problem(er), b) skabe et realistisk undersøgelsesdesign, c) etablere og gennemføre en valid analyse samt d) formidle undersøgelsens resultater med et kritisk komparativt perspektiv.

Engelsk titel

Concept analysis

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i tværkulturelle studier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021

 

Kurset er obligatorisk for studerende ved Tværkulturelle studier og Østeuropastudier og åben for tilvalgsstuderende på BA og KA. Studerende uden for det Humanistiske fakultet og KU kan også deltage.

Målbeskrivelse

KA Tværkulturelle Studier 2021-studieordning:
Metodespecialisering i tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03311E)

KA Østeuropastudier 2021-studieordning:
Teori og metode (aktivitetskode HØEK03181E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Metoder i tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆB10101E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Projektorienteret specialiseret emne i tværkulturelle studier A (aktivitetskode HTÆK13081E)

Eksamen er en portfolio eksamen (11-15 normalsider i alt) bestående af tre dele, der arbejdes med og gives feedback på i løbet af kurset. Følges planen vil man som studerende stort set have færdiggjort sin eksamensopgave ved kursets afslutning. Studerende skal bruge litteratur i et omfang af 900-1000 sider for BA tilvalgsstuderende (fastsat af underviser) og 1200-1300 for KA tilvalgsstuderende (kan sammensættes ud fra kursuslitteratur og selvvalgt litteratur).

Tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

For at kunne følge undervisningen i begrebsanalyse og gå til eksamen skal man gå ind under kurset ”Humaniora i praksis” og tilmelde sig dette kursus. Ved tilmelding skal man huske at angive, hvilken metodeundervisning man ønsker at følge.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Find relevant studieordning her:
Studieordninger – Københavns Universitet (ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 51
 • Forberedelse (anslået)
 • 327,5
 • Praktiske øvelser
 • 33
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTÆK1101FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-87797e7986877982547c8981427f8942787f)
Underviser

Thomas Brudholm, brudholm@hum.ku.dk

Gemt den 24-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students