SPS; Sprogpsykologisk formidling

Kursusindhold

Det er svært at formidle så man bliver forstået. Der er mange ting man bliver nødt til at tænke på hvis man vil forsøge at opnå fælles forståelse med sin modtager. Sprogfagene har nogle gode, simple regler for at skrive tilgængeligt, og dem beskæftiger vi os med på kurset; men mennesker er forskellige og menneskers bevidsthed fungerer sådan at vi hører ting der virker relevante for os her og nu og som vi kan forbinde til anden viden - mens vi ignorerer ting der ikke interesserer os, og/eller forvansker dem så de passer til vores forforståelse. Derfor er det ikke nok at vide hvordan man skriver en lettilgængelig tekst, men må også overveje hvordan modtageren vil forstå denne tekst i relation til hvem de er, hvor de er på vej hen, hvad de tænker om os som afsendere osv. osv.

 

På kurset forsøger vi derfor at komme rundt om hele kommunikationssituationen. Vi ser på tekstens struktur og udformning, men vi ser også på fx konteksten uden for teksten med begreber som ’forståelse’, ’læsning’, ’framing’, ’positionering’, ’medier’, ’målgrupper’ osv.

 

Kurset er struktureret som en blanding af teoretisk læsning og diskussion, praktiske analyseopgaver enten i grupper eller på holdet, og individuelle skrive- og feedbackøvelser.

Engelsk titel

The Psychology of Language as a Basis for Academic and Professional Communication

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

 

KA-tilvalg

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtig prøve med materiale

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSK0009FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Thøgersen   (11-6c766a7167696774756770426a776f306d7730666d)
Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students