SPS; Indføring i Sprogpsykologi - Det tværfaglige grundlag (BA)

Kursusindhold

Mennesker er unikke i dyreriget på grund af vores højtudviklede sprogevne. Sprog er grundstenen for højere psykologiske processer som rationel tækning, planlægning og problemløsning og for at vi kan samle os i fællesskaber og samfund. Men hvordan bruger mennesker sprog til at opbygge fælles forståelse med andre mennesker? Hvordan bruger vi sprog til at indgå i sociale fællesskaber? Hvilken rolle spiller sprog for vores evne til at skabe mening i verden omkring os? Og hvordan kan individets sprog give adgang til at forstå hvordan sindet virker? Det er spørgsmål som disse vi beskæftiger os med på kurset.

 

Kursus giver en bred indføring i Sprogpsykologi med særlig vægt på fagets tværfaglighed, dvs. integration af sprogvidenskabelige og psykologiske (samt sociologiske) perspektiver. Tilsammen giver disse perspektiver indblik i om, hvordan og i hvilket omfang mennesker skaber fælles forståelse i kommunikationsprocesser.Vi vil undervejs foretage en række nedslag der informerer om sprogpsykologiens analytiske muligheder og understøtter kursusdeltagerens generelle humanistiske kompetencer. Nedslagene inkluderer bl.a. overvejende sprogvidenskabelige domæner som talesprog, skriftsprog og kropslige handlinger som kommunikation. Disse domæner repræsenteres igennem henholdsvis konversationsanalyse, genreanalyse og multimodal analyse. Nedslag inkluderer også overvejende psykologiske domæner som elementer fra personligheds-, udviklings- og socialpsykologi samt fænomenologisk- og sammenlignende psykologi. Mere specifikt vil vi arbejde med fænomener som forhandling af viden i samtaler, genrer i skriftlig kommunikation, brug af gestik og andre kropslige handlinger, narrativitet, samt undskyldninger og forklaringer.

Engelsk titel

Introduction to the Psychology of Language - the Interdisiplinary Foundation

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Undervisningen er lagt an som en blanding af forelæsning, holddiskussioner og gruppearbejde. Studerende skal aktivt diskutere teorierne og deres bagvedliggende antagelser og kritisk forholde sig til deres sprogpsykologiske potentiale.
Endelig vil kurset indebære løbende (eksamensforberedende) øvelser og diskussioner af hvordan man kan bruge sprogpsykologiske teorier og metoder i videre uddannelsesforløb og efterfølgende på arbejdsmarkedet.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSB0001EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på  denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Beck Nielsen   (9-7867736e6a71786a73456d7a7233707a336970)
Underviser

Underviser ikke afklaret

Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students