Spansk - Spansk sprog og tekst (BASF/BATV)

Kursusindhold

Dette fagelement består af 4 kursusdele:

 • Fællesforelæsninger: basal spansk sætningsanalyse, fonologi og fonetik,
 • Mundtligt sprog: anvendt fonetik, lytteforståelse, talefærdighed
 • Elementær spansk grammatik
 • Anvendt grammatik - oversættelse

 

De studerende introduceres også til brug af digitale indgange til studiet af spansk sprog, herunder søgninger i sprogkorpora, oversættelsesredskaber, on-line redskaber i fonetik, online interkulturel kommunikation.

Engelsk titel

Spanish - Spanish Language and Text (BASF/BATV)

Forelæsninger og holdundervising

- Jan Mogensen, Grammatik (on-line)

- Antonio Quilis, Principios de fonología y fonética españolas

- Jørgen Jensen, elementær spansk fonetik (1993), revideret 2017.

- Claus Drengsted-Nielsen: Praktisk spansk grammatik (2023).

- Spanske sprogkorpora, on-line.

- Materiale udleveret i undervisningen.

Grammatikpensum: hvad der svarer til udvalgte dele af Jan Mogensens, Antonio Quilies og Jørgen Jensens materiale.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin. Til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes 1 ekstra spørgsmål.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave , 48 timer
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/spansk/

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Spansk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HSPB10271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Claus Drengsted-Nielsen   (3-72737d4f77847c3d7a843d737a)
 • Natalia Morollon Marti   (3-7d7c7c4f77847c3d7a843d737a)
Gemt den 11-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students