HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen – etnologiske perspektiver fra velfærdsstaten

Kursusindhold

HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen – etnologiske perspektiver fra velfærdsstaten
Kurset giver en introduktion til forskningsfeltet humanistisk sundhedsforskning og kendskab til kulturanalytiske og kulturhistoriske tilgange til sundhed, sygdom, krop og aldring. Ved at studere sundhed og sygdom ud fra hverdagslivets praksisser giver kurset viden om vores forestillinger og måde(r) at udleve ’det sunde’ og ‘det gode’ liv. Kurset giver indsigter i, hvordan ’det sunde liv’ er blevet og bliver forhandlet, etableret og påvirket i en kulturhistorisk og nutidig kontekst. Kurset tager udgangspunkt i forskningsprojekter fra Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) og giver dermed et praksisnært indblik i aktuel forskning, en introduktion til det videnskabelige forskningsområde Medical/Health Humanities, samt en historisk og kulturel kontekstualisering af sundheds- og sygdomsperspektiver med udgangspunkt i perioden fra begyndelsen af den danske velfærdsstat til nu.

Tematikker i kurset: Det gode liv og det sunde liv, syge kroppe, den aldrende krop og det aldrende liv, ulighed i sundhed, mental sundhed, livstil (livsstilsygdomme, livsstilinterventioner mm.), tværvidenskabelige tilgange til sundhed, sundhed og teknologi (velfærdsteknologi, ICT, data, mm.)

I kurset vil indgå ekskursioner til og/eller gæsteforelæsninger fra fx Medicinsk Museion, patientorganisationer og virksomheder.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

Engelsk titel

HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen – etnologiske perspektiver fra velfærdsstaten

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

Kompendium suppleret evt. suppleret med andet materiale gjort tilgængeligt via Absalonrum eller links i læseplan.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: to opgaver á 4-5 sider.
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 192

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSAXO0513U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Astrid Pernille Jespersen   (3-707f794f77847c3d7a843d737a)
Gemt den 23-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students