HELGA. Tøj og Identitet i Oldtidens Grækenland

Kursusindhold

HELGA. Tøj og Identitet i Oldtidens Grækenland
Fra bronzealderens paladsdrevne tekstilværksteder til Alexander den Stores garderober: i oldtidens Grækenland spillede tøj og tekstiler en lige så stor rolle som i dag. Det tog meget lang tid at spinde og væve, så derfor var tekstiler og tøj mere værdifuldt end i dag. Gennem de fine stoffer farvet med dyre plantefarver kunne oldtidens mennesker udtrykke identitet: status, køn, etnisk oprindelse, alder. Konger og præster gik klædt i purpurfarvet tøj, mens hyrder og bønder gik i fårepels, uld og hjemmedyrket hør. Men tekstiler blev også produceret til andet end tøj: særligt sejl til flåden krævede en stor koordineret indsats af hver enkelt bystat.

Vi har mange forskellige kilder til oldtidens tøj: bronzealderendes Linear B arkiver om fårehyrder og vævere; klassiske tekster om tøj i antikkens husholdninger; statuer og vasemalerier. Alle disse kilder bruger vi i kurset. Samtidig skal du i undervisningen lære de basale teknikker i oldtidens tekstilproduktion: at spinde, væve, sy og plantefarve, så de kan sættes i relation til antikkens kilder.

I eksamen skal du analysere tøjet på en antik statue og i en eller flere antikke skriftlige kilder, og dermed bidrager du til udgivelsen af en kildesamling om tøj og identitet i antikken.

Tekstilproduktion er en af vores ældste teknologier, og tøj sidder tæt på vores krop og identitet. Derfor findes mange tekstile metaforer og udtryk i sproget, også i græsk. Vævning udtrykker sammenhæng og spinding udtrykker livet og skæbnen. Tøj udtrykker, hvem vi er. Derfor vil vi på kurset bidrage til forskningsprojekterne The Fabric of my Life (www.thefabricofmylife) og Tekstil i Tingbjerg ved at gennemføre interviews med hinanden og med beboere i Tingbjerg om en tøjhistorie og relation til et særligst stykke tøj.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: Feltarkæologi med forskningsområde (Arkæologistuderende)
Blanketnavn: HELGA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (Græsk- og Latinstuderende)
Blanketnavn: HELGA, 5.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024).
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

Engelsk titel

HELGA. Tøj og Identitet i Oldtidens Grækenland

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til kurser på Saxo-Instituttet for Arkæologi- og Historiestuderende på 3. semester og Græsk- og Latinstuderende på 5. semester.

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

Der er udarbejdet en kildesamling, som vi bruger i undervisningen. Faglitteratur vil desuden være tilgængeligt på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser:
Består af
- Analyse af en eller skriftlig kilde fra antikken, som belyser tøj og identitet (6 sider)
- 2 podcast (1 med den studerende selv, og 1 med beboer i Tingbjerg) om en personlig relation til tøj
- Analyse af tøj på statue på Ny Carlsberg Glyptoteket (2 sider)
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 192

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSAXO0423U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Louise Bech Nosch   (5-77787c6c7149717e7637747e376d74)
Gemt den 21-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students