Specialeseminar Retorik

Kursusindhold

Specialeseminarerne handler om på egen hånd at skrive en større akademisk opgave fra den første idé til det sidste punktum. Vi mødes fire gange i løbet af den tid, hvor specialet er undervejs, og diskuterer typiske udfordringer i jeres arbejde, fx emnevalg, problemformulering, søgning og valg af litteratur, forholdet mellem teori, empiri og metode, opgavens struktur og metakommunikation, skriveprocesser og brug af vejleder. Der vil være igangsættende skriveøvelser og sparring på jeres specialeprojekter fra såvel underviser som andre specialeskrivere.

Målet er at den enkelte studerende får en generel introduktion til specialeprocessen, samt sparring fra fagfæller som et supplement til den faglige vejledning

Engelsk titel

Thesis Rhetoric

Uddannelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ka.pdf

Målbeskrivelse

Ved prøven skal den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelig analyse af retorikfaglige problemstillinger.
 • retorikfaglige metoder og teorier i en akademisk og samfundsmæssig kontekst.
 • teoridannelser, tolkninger, fagterminologi, skoledannelser, synspunkter mv. inden for specialets område.

 

Færdigheder i at

 • gennemføre en retorikfaglig undersøgelse efter videnskabelige standarder.
 • afgrænse et retorisk problemfelt med inddragelse af relevante retorikfaglige metoder og teorier.
 • argumentere for de resultater, der fremsættes, herunder ved henvisning til analysemateriale, der er adækvat udvalgt og analyseret.

 

Kompetencer til at

 • nyttiggøre retorikfaglige teorier og metoder i en afhandling, hvor en retorisk problemstilling behandles selvstændigt og fyldestgørende.
 • Søge relevant litteratur og materiale i biblioteker og andre databaser og relevante håndbøger.
 • Udtrykke sig begrebsligt og sprogligt præcist og konsistent.

Vi veksler mellem oplæg, diskussion og feedback, ligesom der vil være enkelte skriveøvelser

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ka.pdf
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ka.pdf

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 12
 • Total
 • 12

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTK03454U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Kapacitet
-
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Roer   (4-827f75825078857d3e7b853e747b)
Underviser

Hanne Roer

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students