RET, Retorisk kritik

Kursusindhold

På dette kursus analyserer og fortolker vi retoriske tekster (mundtlige og skriftlige, trykte og medierede) med afsæt i moderne teorier og begreber i retorisk teori. Når vi diskuterer teorier og begreber, er det med fokus på hvordan vi kan bruge dem i en analyse. Vi arbejder blandt andet med genrehybrider, apologier, narrativ retorik og ideologikritik. Vi undersøger retoriske teksters karakter og art og diskuterer teoretiske og analytiske problemstillinger samt mere konkrete problemstillinger knyttet til teksters kommunikationssituation og deres rolle i samfundslivet. 

Målet med dette kursus er at de studerende tilegner sig kompetencer i at gennemføre en retorisk kritik ud fra et teoretisk og/eller historisk perspektiv i overensstemmelse med akademiske principper. De skal kunne overskue retoriske teksters struktur, argumentation, stil og persona-konstruktioner og kunne reflektere over retorisk praksis ud fra retorisk teori og vice versa. Studerende skal desuden kunne diskutere en given retorisk kritik og de relevante metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Rhetorical Criticism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Bachelortilvalg i retorik 2019

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • retoriske teoridannelsers relevans for analyse og fortolkning/vurdering af forskellige former for retoriske tekster.
 • retorisk kritik som akademisk disciplin.
 • forskellige strømninger inden for retorisk kritik i det 20. og 21. årh.
 • fagets videnskabsteori, især hermeneutik, og dets fremgangsmåder.
 • hvordan tekster defineres og afgrænses i en retorisk kritik.

 

Færdigheder i at

 • analysere og fortolke/vurdere en tale eller anden tekst ud fra dens kommunikationssituation på baggrund af et bredt kendskab til retorisk praksis.
 • se en retorisk kritik og de relevante metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv.
 • udvælge og begrunde den kritiske tilgang til en tekst og præsentere de væsentligste anlagte teorier og begreber, samt søge baggrundsinformation om teksters kommunikationssituation.
 • gengive hovedpointer og problemstillinger fra den opgivne faglitteratur og diskutere dem i relation til hinanden.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer til at

 • gennemføre en retorisk kritik ud fra et teoretisk og/eller historisk perspektiv i overensstemmelse med akademiske principper.
 • overskue retoriske teksters struktur, argumentation, stil og personakonstruktioner.
 • reflektere over retorisk praksis ud fra retorisk teori og vice versa
 • søge litteratur og håndtere referencer fx ved hjælp af referencehåndteringsprogrammer.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, dialog, øvelser og gruppeoplæg. Der indgår også en skriveøvelse med peer feedback.

Lærebogsuddrag, forskningsartikler, historisk og nutidigt eksempelmateriale

Prøven i Retorisk teori og analyse skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Retorisk kritik.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig hjemmeopgave. Den studerende skriver en re-torisk kritik om én ud af tre mulige analysetekster, som er stillet af eksami-nator, og som ikke indgår i pensum eller er gennemgået i undervisningen.
Krav til indstilling til eksamen

For tilvalgsstuderende: Prøven i retorisk teori og analyse (HRTB10191E) skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i retorisk kritik HRTB10241E).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2025

Reeksamen

Februar. Syge-/omprøve: Samme prøveform.

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HRTB01151U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lisa Storm Villadsen   (5-706d776577446c7971326f7932686f)
Underviser

Lisa S. Villadsen

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students