RET, Bachelorprojekt seminar, retorik

Kursusindhold

Forløbet introducerer til BA-projektet og kravene til en akademisk opgave generelt. Der tages emner op som emnevalg og fokusering, litteratursøgning, problemformulering, opgavens overordnede struktur, forholdet mellem teori, metode og empiri, formalia og vejledningsforløbet.

I seminarforløbets opstart formulerer deltagerne enten individuelt eller i grupper af maks. 3 studerende deres valg af emne og evt. vejlederønsker. Herefter løber seminaret parallelt med den individuelle projektvejledning til understøttelse af forskellige stadier og aspekter af arbejdsprocessen.

Engelsk titel

BA seminar rhetoric

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik 2019-ordning.

Målbeskrivelse

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

- relevant faglitteratur, teori og metode i forhold til projektets problemstilling
- akademiske krav og normer inden for humaniora.

Færdigheder i at
- indkredse en problemsiltling og belyse den i en undersøgelse af retoriske emner, tekster eller fænomener med et teoretisk eller et mere praktisk-analytisk sigte.

- formidle fagstof og en faglig problemstilling til fagfæller i overensstemmelse med akademiske normer og kriterier. 

- selvstændigt søge faglitteratur og kildemateriale i biblioteksdatabaser og håndtere det systematisk i projektet, fx ved hjælp af et digitalt strukture reeference-håndteringsprogram.

Kompetencer i at
- selvstændigt udvælge et emne af relevans for en retorikfaglig undersøgelse.

- planlægge og strukturere et akademisk arbejde under udvisning af analytisk og kritisk sans, fagligt overblik og beherskelse af akademiske arbejdsformer.

- gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for retorik og afspejler en helhedsforståelse af faget.

- overholde normer og kriterier for universitetsopgaver i afhandlingens form inden for de krav, der kan stilles på bachelorniveau.

I forlængelse af holdundervisning på et introduktionsseminar arbejder den studerende individuelt eller i grupper med et projekt under vejledning. Forløbet på introduktionsseminaret foregår i en vekslen mellem oplæg og diskussion, eventuelt med enkelte skriveøvelser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave. Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2025

Reeksamen

Februar 2025

Kriterier for bedømmelse

Studieordning. https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ba_2014

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ba.pdf

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 387,5
 • Vejledning
 • 7
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTB00901U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Agnete Christiansen   (13-686a6f79707a7b7068757a6c75476f7c7435727c356b72)
Underviser

Agnete Christiansen

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students