PÆD Pædagogiske Analysemetoder

Kursusindhold

Opdateres.

Engelsk titel

Analysis of Educational Issues.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • pædagogik og uddannelsesforskningens forskellige analysestrategier
 • det akademiske håndværk, som arbejdet med at gennemføre analyser udgør
 • konkrete pædagogiske problemstillinger, deres pædagogikvidenskabelige og samfundsmæssige placering og relevans.

 

Færdigheder i at

 • på et videnskabeligt grundlag identificere og analysere pædagogiske problemstillinger, herunder demonstrere selvstændige begrundelser for teoretiske og empiriske nedslag.

 

Kompetencer i at

 • gennemføre et selvstændigt og afsluttet forløb, der omfatter alle undersøgelsens- og analysens faser, og indeholder en kritisk vurdering og perspektivering af undersøgelsen.

Holdundervisning med underviseroplæg, gruppediskussioner, arbejde med egne projekter samt udvikling af analysestrategi. Endvidere indgår der oppo-nentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster.

Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

 2 godkendte skriftlige opgaver af 2-4 normalsider hver.

 Deltagelse i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes skriftlige opgaver.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

 2 godkendte skriftlige opgaver af 2-4 normalsider hver.

 Deltagelse i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes skriftlige opgaver.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Se studieordning:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆK03341U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Skemagruppe
;
Kapacitet
-
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gerd Christensen   (4-777582745078857d3e7b853e747b)
Underviser

Opdateres

Gemt den 31-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students