PÆD, Didaktik og curriculumsociologi

Kursusindhold

I Didaktik og curriculumsociologi skal vi beskæftige os med didaktiske teorier, begreber og analyser  og disses relationer til curriculumsociologiske traditioner. Centrale problemstillinger knyttet til undervisning udfoldes, herunder forhold mellem fag/viden og elevforudsætninger, undervisningens dannelsesindhold og form, mål og midler, undervisningsplanlægning og -evaluering. Gennem forskellige cases, teoretiske og empiriske analyser vil vi derudover behandle temaer og begreber om didaktisk professionalisme, dannelse, socialisering og læring i et bredere uddannelsespolitisk og samfundsfagligt perspektiv.

 

 

Engelsk titel

Didactics and Curriculum Sociology.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg i Pædagogik, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • pædagogiske retninger og teorier, der beskæftiger sig med undervisningens problematikker i relation til didaktiske og curriculumsociologiske traditioner.

   

Færdigheder i at

 • analysere relationer mellem undervisningens indhold, form og målgruppe samt analyse af anvendte undervisnings- og læringsmidler og deres didaktiske eller curriculumsociologiske begrundelse.

   

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge
 •  

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge

Der veksles mellem oplæg og arbejde i plenum, workshops, studenteroplæg samt andre former for gruppearbejde og peer review i forbindelse med kursets skriftlige arbejde.

Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af dels 1 godkendt skriveøvelse på 3-4 ns., der indeholder en afgrænset og begrundet faglig problematik. Dels et notat på maks. 2 ns., der fungerer som et baggrundspapir til eksamen. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

 

Januar

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

Februar

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Fri mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 1 godkendt skriveøvelse på 3-4 normalsider

 1 notat påmaks. 2 normalsider

Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/paedagogik_batv

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HPÆB00581U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
;
Kapacitet
- -
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lise Toft Henriksen   (3-71796d456d7a7233707a336970)
Underviser

Lise Toft Henriksen

Gemt den 25-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students